Ratarstvo

Učinak gnojidbe fosfornim gnojivima na početku vegetacije

25. ožujka. 2020. 20:42
D. Marjanović, mag.ing.agr.
5231

Rana proljetna gnojidba neizostavna je i važna mjera kojom se sprječava loša kondicija usjeva te se direktno utječe na količinu prinosa. Unošenjem fosfornih gnojiva u rano proljeće omogućavamo biljkama da usvoje hranjiva i formiraju jak korijenov sustav, s toga je upravo fosfor od posebne važnost na početku vegetacije.

Zimsko skladištenje pesticida od prošle sezone

16. siječnja. 2019. 19:06
D. Marjanović, mag.ing.agr.
4697

Što bi trebalo učiniti s herbicidima, insekticidima i fungicidima i ostalim SZB koji su ostali iz ljetne sezone? Ako se zamrznu pesticidi, hoće li se i dalje moći koristiti naredne godine?

Trikovi za lijepu i gustu božićnu pšenicu

29. studenoga. 2018. 15:06
D. Marjanović, mag.ing.agr.
5972

Tradicionalno, na dan svete Lucije 13. prosinca, sije se božićna pšenica u mnogim domovima. Ova lijepa tradicija uoči Božića, prema narodnom vjerovanju simbol je života i plodnosti.

Jesensko suzbijanje korova u žitaricama

29. listopada. 2018. 13:56
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3463

Agrotehnički rokovi sjetve ozimih žitarica približavaju se kraju. Ozime žitarice koje su zasijane početkom listopada već su nikle, dok su ostale u fazi klijanja i nicanja. Uravnotežena gnojidba i pravilan sklop biljka te sjetva čistog, deklariranog sjemena uvelike se odražavaju na pojavu korova.

Kalcifikacija tla - tradiocionalna i neizostavna faza gnojidbe

19. rujna. 2018. 07:16
D. Marjanović, mag.ing.agr.
8563

Biljna hranjiva važna su za normalan rast i razvoj biljaka, a ukoliko su ona nedostupna zbog reakcije tla potrebno je provesti mjeru koja podiže pH tla. Koliko je kalcifikacija tla važan zahvat govori nam prinos kultura. Kalcifikacijom popravljamo strukturu tla čime se povećavaju prinosi, a sama količina koja je potrebna ovisi o pH vrijednosti tla.

Lucernina bubamara - opasan štetnik

09. kolovoza. 2018. 15:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3773

Lucernina bubamara (Subcoccinella vigintiquatour-punctata) je fitofagna vrsta iz porodice bubamara (Coccinellidae).

Jara grahorica obogaćuje zemljište

20. ožujka. 2018. 00:28
D. Marjanović, mag.ing.agr.
6833

Grahorica je vrlo cijenjena mahunarka. Zbog bakterija na korjenovom sustavu osigurava dušik za biljku, ali i opskrbljuju tlo dušikom koji ostaje u tlu za sljedeći usjev.

Prihrana ozime pšenice

04. veljače. 2018. 23:14
D. Marjanović, mag.ing.agr.
6388

Primjena mineralnih gnojiva u gnojidbi pšenice kompleksan je proces koji obuhvaća količinu gnojiva, odnos hranjiva u gnojivu i raspodjelu gnojiva. Potrebe pšenice za gnojidbom ovise o više čimbenika, a najviše o visini prinosa kojeg očekujemo.

Utjecaj snijega na poljoprivredne kulture

06. siječnja. 2018. 23:51
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3478

Snježni pokrivač velika je radost kako djeci tako i za poljoprivrednike koji imaju biljke na oranicama i vrtovima. Suh i rastresit snježni pokrivač slabo provodi toplinu pa sprječava smrzavanje i prejako hlađenje tla.

Čimbenici koji utječu na plodnost tla

03. siječnja. 2018. 17:38
D. Marjanović, mag.ing.agr.
13096

Plodnost tla je sposobnost tla da biljci osigura sva potrebna hranjiva, vodu, zrak i toplinu kako biljka imala povoljne uvjete neophodne za rast i razvoj.

Čuvanje žitarica tijekom zime

14. prosinca. 2017. 22:33
D. Marjanović, mag.ing.agr.
4850

Pravilno skladištenje žitarica tijekom zime vrlo je važno jer pravilnim skladištenjem sprječavamo gubitke koji bi mogli nastati u skladištu i čuvamo kvalitetu žitarica.

Soja - pravi hit 2017. godine

02. prosinca. 2017. 23:23
D. Marjanović, mag.ing.agr.
2525

Unazad dvije godine u Hrvatskoj je došlo do naglog povećanja površina zasijanih sojom. Smatra se da je do takve ekspanzije došlo zbog novosti u izravnim plaćanjima, zbog dodatnog prava na osnovno plaćanje po hektaru, poljoprivrednicima koji se pridržavaju dobrih poljoprivrednih praksi.

Značaj jesenskog dubokog oranja

22. studenoga. 2017. 23:28
D. Marjanović, mag.ing.agr.
4651

Jesensko oranje vrlo je bitno za sve kulture, a posebno proljetne. Kako smo već duboko zagazili u jesen i skinuli usjeve koji su bili na polju dobro je vrijeme za obradu zemljišta.

Sjetva pšenice tijekom studenog

09. studenoga. 2017. 17:40
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3498

Optimalni rokovi za sjetvu pšenice su prošli što znači da će sjetva pšenice tijekom studenog dovesti do pada prinosa, a sam konačan ishod teško je predvidjeti.

Vađenje šećerne repe

27. listopada. 2017. 23:49
D. Marjanović, mag.ing.agr.
5020

Šećerna repa znatno je isplativija kultura od ostalih ratarskih kultura. U 2016. i 2017. godini došlo je do povećanja površina pod uzgojem za čak 30%.

Sjetva ozimog ječma

08. listopada. 2017. 14:27
D. Marjanović, mag.ing.agr.
13091

Ječam se uglavnom koristi za ishranu stoke jer sadrži visoku hranidbenu vrijednost, no značajan dio ječma koristi se u pivarskoj industriji kao i prehrani ljudi.

Sjetva lucerne

10. rujna. 2017. 22:53
D. Marjanović, mag.ing.agr.
8426

Lucerna je jedna od najstarijih uzgajanih krmnih biljaka. U povoljnim uvjetima može živjeti i do 10 godina.

Pir kao alternativna oranična kultura

19. kolovoza. 2017. 01:07
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3576

Pir je kultura koja se na prostorima Hrvatske uzgajala još prije 40-50 godina, no uvođenjem visokorodnih sorata pšenice proizvodnja pira se polako počela smanjivati.

Gnojidba djetelina i trava

08. kolovoza. 2017. 01:50
D. Marjanović, mag.ing.agr.
4549

Kvalitetna krma koja ima visoke i kvalitetne prinose cilj je svakog proizvođača. Djeteline i trave su kulture koje iznose velike količine hranjiva iz tla jer dalju veliku količinu mase i kose se u više otkosa.

Mali savjetnik za miješanje preparata

20. srpnja. 2017. 23:47
D. Marjanović, mag.ing.agr.
22017

Ispravan redoslijed miješanja dva ili više pripravka osnovni je preduvjet uspješne primjene sredstva za zaštitu bilja.

Koliko je sjetva "tavanuše" bila dobar izbor?

18. srpnja. 2017. 16:09
D. Marjanović, mag.ing.agr.
2667

Žetva strnih žitarica počinje, a proizvodnja može biti uspješna samo ako se ostvaruju visoki i stabilni prinosi. Pred žetvu se najbolje mogu uočiti posljedice sjetve tavanuše.

Što sa žetvenim ostacima?

10. srpnja. 2017. 09:32
D. Marjanović, mag.ing.agr.
2902

Svake godine smo suočeni sa velikim brojem poljskih požara izazvanih paljenjem žetvenih ostataka. Bezobzirno paljenje žetvenih ostataka se ne smanjuje po učestalosti, iako se poljoprivrednicima svake godine skreće pažnja da je to najlošiji način uklanjanja žetvenih ostataka sa njive. Poljskim požarima u prilog idu i visoke temperature i dugačak sušni period koji je vlada u ljetnjem periodu.

Simptomi nedostatka magnezija

05. srpnja. 2017. 23:40
D. Marjanović, mag.ing.agr.
11638

Magnezij je vrlo bitan element u gnojidbi svih poljoprivrednih kultura.

Sjetva kukuruza FAO grupe 100

04. srpnja. 2017. 18:37
D. Marjanović, mag.ing.agr.
4376

Kukuruz se može sijati i kada prođu najpovoljniji rokovi za sjetvu i to sve do početka srpnja.

Spremanje sijena u agro-stretch folije

23. lipnja. 2017. 15:20
D. Marjanović, mag.ing.agr.
4084

Prolazeći pored hrvatskih polja možemo vidjeti da se sve više stočara odlučuje na spremanje sijena u bale kako bi smanjili gubitke. Trend spremanja sijena u agro-stretch folije naslijedili smo od svjetskih farmera i u Hrvatskoj pokazuje odlične rezultate.

Leme progrizaju listove pšenice

10. svibnja. 2017. 12:51
D. Marjanović, mag.ing.agr.
5271

Lema ili žitni balac štetnik je koji se najčešće pojavljuje u uzgoju pšenice i zobi, a hrani se još i na kukuruzu. Prema iskustvima iz ranijih godina, uslijed prodora hladnog zraka tijekom mjeseca travnja, mogla su se uočiti žarišta oštećenih listova.

Amaterska sredstva za zaštitu bilja

05. svibnja. 2017. 11:27
D. Marjanović, mag.ing.agr.
11666

Bez predočenja identifikacijske iskaznice, odnosno potvrde o položenom ispitu, prodaja pesticida je ograničena za sve one koji nisu prošli izobrazbu za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida.

Kalendarski je optimalni rok za sjetvu kukuruza

26. travnja. 2017. 11:13
D. Marjanović, mag.ing.agr.
9374

Kukuruz je najučestalija biljna vrsta na našim oranicama. Sa sjetvom se kreće kada je temperatura sjetvenog sloja oko 10 °C i kada prođe opasnost od češće pojave kasnih mrazeva.

Zaštitite pšenicu od bolesti

18. travnja. 2017. 16:54
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3264

Bolesti pšenice svake godine oduzmu dio prinosa, a štete koje nanesu ovise o intenzitetu zaraze. Kako se narednih dana očekuje porast naoblake i veća količina kiše, bolesti pšenice će imati povoljne uvijete za širenje zaraze.

Kako obnoviti stari pašnjak

04. travnja. 2017. 17:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3976

Na području Republike Hrvatske nalazi se obilje pašnjačkih površina, no to još uvijek nije dovoljno za osiguranje jeftine krmne hrane. U Hrvatskoj se pašnjaci koriste najčešće ispašom za prehranu stoke te nešto manje za proizvodnju krmiva.

Repičina pipa napada, zaštitite uljanu repicu!

30. ožujka. 2017. 11:49
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3460

Sjetva uljane repice u jesen 2016. godine bila je naklonjena ratarima, no zbog tako idiličnih uvjeta sjetve, već je zamjećena pojava jedniki repičine pipe (Ceutorhynchus sp.). Savjetujem da se obilaze površine pod uzgojem uljane repice te da se po potrebi obavi zaštita sistemičnim insekticidima.

Kako podesiti sijačicu za sjetvu soje, šećerne repe, kukuruza i suncokreta

23. ožujka. 2017. 14:15
D. Marjanović, mag.ing.agr.
7016

Sjetva ratarskih kultura vrlo je važna operacija u proizvodnji ratarskih kultura. Sjetva se obavlja sijačicama kojih ima različitih vrsti, a razlikuju se prema opremljenosti, pa tako postoje sijačice koje su namijenjene za izravnu sjetvu u neobrađeno tlo ("no-till"), pa do onih koje siju u pripremljeno tlo.

Kako kvalitetno obaviti predsjetvenu gnojidbu tla za sjetvu kukuruza?

21. ožujka. 2017. 13:10
D. Marjanović, mag.ing.agr.
4550

Da bio osigurali kukuruzu važna biljna hranjiva koja će koristiti za vrijeme klijanja i nicanja bitno je pristupiti predsjetvenoj gnojidbi. Ova gnojidba obavlja se kod zatvaranja zimske brazde ili pred samu sjetvu. Bitno je naglasiti da se u ovom roku gnojidbe u tlo unose preostale količine fosfornih i kalijevih hranjiva te 50-75% dušika.

Obavezno prihranite ozime usjeve

12. ožujka. 2017. 23:50
D. Marjanović, mag.ing.agr.
4002

Prihrana je obavezna mjera koja značajno povećava prinos. Ozimi usjevi imaju dugačak period vegetacije i specifičan biološki razvoj pa je potrebno prihranu obavljati višekratno. Najveći zahtjevi prema dušiku su u fazama busanja i na početku vlatanja. Ukoliko u tim fazama nema dovoljno dušika, prinos će biti slabiji bez obzira na daljnji tok vegetacije.

Zaštita pšenoraži od štetočinja

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3264

Za razliku od mnogobrojnih sredstava za zaštitu ostalih žitarica, sredstava registriranih za pšenoraž i nema mnogo. Zaštita ozimih žitarica može se obavljati u jesen ili proljeće. Jesenska herbicidna zaštita obavlja se poslije sjetve, a prije nicanja ili kada je pšenoraž u fazi 2-3 lista do busanja. Herbicidi koji se koriste u jesen imaju produženo djelovanje do ranog proljeća.

Zaštita pšenice od bolesti

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
2340

Zaštita pšenice od bolesti i štetnika počinje pri proizvodnji i doradi sjemena, a završava u skladištu nakon žetve. Sjemenski usjevi moraju biti uspješno zaštićeni od bolesti, napose karantenskih.

Novi natječaj za podmjeru 6.3

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
6613

Raspisani su natječaji za potporu malim poljoprivrednim gospodarstvima. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Osobine pšenoraži i uvjeti uzgoja

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
2725

Zrno pšenoraži najviše se upotrebljava za ishranu stoke, ali se sve više upotrebljava u proizvodnji brašna za pekarske proizvode. Osim upotrebe zrna (brašna) tritikalea za stočnu hranu i za ishranu ljudi, koristi se i za proizvodnju skroba, alkohola i pivskog slada. Zelena masa krmnih sorti tritikalea je nježna i sladunjava, zbog čega je stoka vrlo rado jede. Može se, također, koristiti kao sijeno, silaža ili travno brašno bogato bjelančevinama, karotinom i mineralnim materijama. Tritikale ima morfološke osobine pšenice i raži.

Uzgoj pšenoraži - opći dio

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3016

Tritikale ili pšenoraž je nova vrsta žitarice koju je stvorio čovjek križanjem pšenice i raži. Odlikuje se nizom pozitivnih osobina oba roditelja, a prije svega otpornošću na na nepovoljne klimatske uvjete mjesta gdje se uzgaja.

Zaštita pšenice od korova

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
2629

Korovi u usjevima gustog sklopa nisu ograničavajući faktor proizvodnje, ali treba ih što ranije suzbijati zbog toga što kulturnoj biljci oduzimaju prostor, svjetlo i hranjiva.

Koju sortu pšenice odabrati

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3389

Pravilan izbor sorte za određeno područje uzgoja daje odgovarajuću sigurnost u proizvodnji, jer neuspjesi u proizvodnji često nastaju zbog nepravilno određenog sortimenta, kao i zbog nepoznavanja specifičnosti u uzgoju pojedinih sorti. U domaćoj proizvodnji gotovo sve površine zauzimaju visokorodne sorte domaćeg podrijetla. Sorte koje se u nas uzgajaju imaju uglavnom zadovoljavajuću otpornost na zimu i mrazove.

Gnojidba pšenice

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
4462

Vrlo važna mjera jesenske agrotehnike prije same sjetve je gnojidba koja se svakako preporučuje kombinirati zajedno sa oranjem.

Pšenica - priprema tla i sjetva

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3807

Pšenica je biljka koja se uzgaja širom svijeta. Globalno, ona je najvažnija zrnata biljka koja se koristi za ljudsku prehranu i druga je na ljestvici ukupne proizvodnje prinosa žitarica odmah iza kukuruza; treća je riža.

Započela je isplata izravnih potpora poljoprivrednicima

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
6344

Isplata prvog dijela izravnih potpora za 2016. godinu započela je 08.02.2017. godine, a sva sredstva bi trebala biti isplaćena do kraja veljače. Na račune oko 100.000 poljoprivrednih gospodarstava bit će isplaćeno 1,4 milijarde kuna potpore.