Ozimi ječam
Ozimi ječam
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Jesensko suzbijanje korova u žitaricama

Agrotehnički rokovi sjetve ozimih žitarica približavaju se kraju. Ozime žitarice koje su zasijane početkom listopada već su nikle, dok su ostale u fazi klijanja i nicanja. Uravnotežena gnojidba i pravilan sklop biljka te sjetva čistog, deklariranog sjemena uvelike se odražavaju na pojavu korova.

Najčešći korovi žitarica

U žitaricama se javlja veliki broj uskolisnih i širokolisnih travnih korova, no svega nekoliko korova dominira te uzrokuju štete svojom prisutnošću.

Najprisutniji su jednogodišnji travni korovi (slakoperka, mišji repak i vlasnjača) čiji je kritičan broj 1 biljka/m², dok se od jednogodišnjih širokolisnih korova najčešće pojavljuju broćika, čestoslavica, mišjakinja i mrtva kopriva čiji je kritičan broj 15-20 biljaka/m².

Apera spica-venti, Slakoperka

Alopecurus myosuroides, Mišji repak

Poa annua, Vlasnjača

Galium verum, Broćika

Veronica beccabunga, Čestoslavica

Stellaria media, Mišjakinja

Vrijeme primjene herbicida

Pravovremena aplikacija herbicida poboljšava kvalitetu i kvantitetu uroda. Stupanj zakorovljenosti površine na kojoj se uzgajaju žitarice pokazuje potrebu za suzbijanje korova.

Strne žitarice su najosjetljivije na prisustvo korova u fazi busanja.

Zaštita žitarica od korova obavlja se u jesen ili proljeće. U jesen se herbicidi apliciraju poslije sjetve, a prije nicanja ili u fenofazi 2-3 listanja pa sve do busanja.

Jesenska aplikacija herbicida ima produženo djelovanje sve do ranog proljeća te su učinkoviti na širokolisne i uskolisne korove.

Herbicidi se mogu aplicirati i prije nicanja usjeva, ali smo ako je sve zasijano zrnje prekriveno tlom, ipak preporučujem primjenu herbicida kada je usjev razvio 2-3 lista.

Mnogi proizvođači izbjegavaju jesenska zaštita od korova jer većina korova nije nikla pa se zaštita radi napamet što povećava troškove uzgoja. No, poznavajući proizvodnu površinu te korove koji niču istovremeno sa žitaricama ovi su rokovi suzbijanja korova efikasni.

Neki od dozvoljenih herbicida za primjenu u žitaricama:

Sredstvo Aktivna tvar Primjena Namjena
Filon 80 EC Prosulfokarb Ozime žitarice Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi
Tolurex 50 SC Klortoluron Ozima pšenica i ječam Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi
Tornado Forte (Registracija vrijedi do 31.10.2018) Klortoluron, Diflufenikan Ozima pšenica, ječam i pšenoraž Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi
Starane 250 Fluroksipir, 1-metilheptil ester Ozima pšenica, ječam, jara pšenica, ječam Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Arrat Dikamba, tritosulfuron Jare i ozime žitarice Širokolisni korovi
Starline Fluroksipir Ozima pšenica, ječam, zob, raž Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Deherban A Extra 2,4 – D kiselina Ozima pšenica i ječam Većina jednogodišnjih širokolisnih korova te nekih višegodišnjih korova
Basagran 480 Bentazon Ozima pšenica, ječam, raž Jednogodišnji širokolisnih korova
Accurate 200 WG Metsulfuron-metil Ozima pšenica i ječam Širokolisni korovi

Podaci o ostalim dozvoljenim sredstvima za suzbijanje korova u ozimim žitaricama potražite putem web tražilice na FIS portalu.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.