Suvremeno peletirano organsko gnojivo
Suvremeno peletirano organsko gnojivo
D. Marjanović, mag.ing.agr.
D. Marjanović

Organskim gnojivima popravljamo kvalitetu tla

Organska gnojiva sadrže aktivne organske tvari koje poboljšavaju mikrobiološku, fizikalnu i kemijsku strukturu tla pri čemu na opterećuju okoliš. Osim navedenog, povećavaju aktivnost tla pri čemu izbjegavaju gubitke dušika i fosfora te drugih mikroelemenata koji su važni za biljke.

Tijekom zime mnogi proizvođači razmišljaju o načinu poboljšanja kvalitete tla te razini hranjiva koja su ostala u tlu nakon iznošenja prinosa s polja. Plodnost tla povezana je s aktivnošću mikroorganizama, a za njihovo djelovanje potrebno je u tlo unijeti organsku tvar koja im služi kao izvor hranjiva. Tlo bez organske tvari osiromašeno je i ne može održati aktivnost mikroorganizama. Primjenom organskih peletiranih gnojiva s izuzetno visokim sadržajem organske tvari i hranjiva pokrivaju se potrebe kultura, a ujedno zadovoljava interes poljoprivrednika za zaštitom okoliša.

Organska gnojiva omogućavaju sporije oslobađanje hranjiva sve do oblika kojeg biljke mogu usvojiti. Razgradnju gnojiva obavljaju mikroorganizmi tako da je opasnost od prekomjerne koncentracije bilo kojeg elementa smanjena na minimum. Razgradnja organske tvari obavlja se samo kada su povoljni uvjeti za rad mikroorganizama, iz tog razloga se preporučuje unošenje organskog gnojiva tijekom proljeća..

Primjenom organskih gnojiva osiguravate dugotrajno uravnoteženu ishranu biljka tijekom više godina jer sprječavaju ispiranje biogenih elemenata iz područja razvoja korijenovog sistema (rizosfere). Biogeni elementi vežu se na organomineralni kompleks tla odakle su raspoloživi za usvajanje. Zbog niže koncentracije biogenih elemenata te njihova dugotrajnog otpuštanja, umjereno stimuliraju rast biljaka u duljem vremenskom periodu.

Mnoga organska gnojiva povećavaju zadržavanje vode što povoljno utječe na biljke tijekom sušnog razdoblja.

Organsko gnojivo - komposna hrpa

Domaća organska gnojiva VS suvremeno peletirano gnojivo

Suvremena peletirana gnojiva razlikuju se od domaćih organskih gnojiva po svojem sastavu. Stajski gnoj i kompost nemaju stabilan sastav, a sadržaj suhe tvari i hranjiva niži je u odnosu na organska peletirana gnojiva. Osim ove bitne razlike, važno je napomenuti kako stajski gnoj i kompost nisu termički obrađeni pa mogu sadržavati i sjeme korova, patogenih gljivica. Kod peletiranih gnojiva lakša je aplikacija jer su peleti ujednačene veličine. Zbog termičke obrade, organska peletirana gnojiva nemaju nikakav miris, a potrošnja je i do sedam puta manja nego potrošnje stajskog gnoja.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.