Važnost hranjiva za biljku
Važnost hranjiva za biljku
D. Marjanović, mag.ing.agr.
PD

Važnost Magnezija u ishrani biljaka

Hranjiva su vrlo bitna za neometani rast i razvoj biljaka. Većinu hranjiva biljka usvaja iz tla, no kako se usvajanjem hranjiva smanjuje količina istih u tlu, potrebno ih je nadomjestiti gnojivima.

Magnezij je potreban za mnoge procese uključujući prijenos energije i sintezu proteina. 20-25% ukupnog magnezija lokalizirano je u u kloroplastima, to je posebno važno za proizvodnju klorofila te rani rast biljaka.

Uloga:

 • Magnezij je aktivator enzima
 • Neophodan je za sintezu klorofila i metabolizam dušika
 • Pomaže u stvaranju aminokiselina, vitamina, šećera, ulja i masti
 • Pomaže u iskorištenju fosfora
 • Neutralizira organske kiseline
 • Pomaže u klijanju sjemena

Simptomi nedostatka magnezija

 • Klorotični listovi sa sjajnim bojama
 • Ukupno žutilo sa zelenim venama
 • Lišće otpada
 • Kloroza se najprije javlja na starijem lišću, vrhovima lista i širi se prema unutra
 • Nekrotična mjesta na lišću

Nedostaci se pogoršavaju kod

 • Jako pjeskovitog tla
 • Na kiselim tlima
 • Tlima s visokim K ili Ca
 • Hladnim i vlažnim uvjetima

Nedostatak magnezija na jabuci

Višak magnezija

 • Prerano otpadanje plodova
 • Smanjuje koncentraciju kalcija i kalija u biljci
 • Nije česta pojava

Antagonizam K-Ca-Mg

Do ovog fenomena dolazi u tlima gdje hranjiva nisu izbalansirana. U tlima koja su dobro opskrbljena kalcijem i kalijem dolazi do smanjenog usvajanja magnezija. Magnezij je antagonist sa Ca²⁺, K⁺, NH₄⁺ u alkalnim tlima, te s H + ionima u kiselim tlima. Magnezij je znatno pokretljiviji element, pa Ca mora biti znatno više da bi došlo do antagonizma. U tlu je poželjno da sadržaj K₂O prema MgO bude u omjeru 2,5-3:1 kod viših količina K dolazi do smanjenog usvajanja Mg iz tla. Antagonizam kod usvajanja magnezija javlja se pri suvišku kalcija, kalija, mangana.

Informirajte se dalje o ovoj temi u članku Simptomi nedostatka magnezija.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.