Voćarstvo

Važnost kalcija u ishrani bilja

Nedostatak kalcija najčešća je i najveća svjesna pogreška u intenzivnom uzgoju voća i povrća danas. Kalcij je element koji se pojavljuje u cijeloj biljci, a najvažniji je za proces rasta.

Vinogradarstvo

Vinogradu prijeti Botrytis

Zbog vlažnog vremena kojeg prate oscilacije u temperaturama ostvareni su svi preduvjeti za razvoj ove bolesti.

Povrćarstvo

Važnost kalcija u ishrani bilja

Nedostatak kalcija najčešća je i najveća svjesna pogreška u intenzivnom uzgoju voća i povrća danas. Kalcij je element koji se pojavljuje u cijeloj biljci, a najvažniji je za proces rasta.

Ratarstvo

Lucernina bubamara - opasan štetnik

Lucernina bubamara (Subcoccinella vigintiquatour-punctata) je fitofagna vrsta iz porodice bubamara (Coccinellidae).