Bale sijena umotane strech folijom
Bale sijena umotane strech folijom
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Spremanje sijena u agro-stretch folije

Prolazeći pored hrvatskih polja možemo vidjeti da se sve više stočara odlučuje na spremanje sijena u bale kako bi smanjili gubitke. Trend spremanja sijena u agro-stretch folije naslijedili smo od svjetskih farmera i u Hrvatskoj pokazuje odlične rezultate.

Kada krenuti sa baliranjem?

Prilikom baliranja važno je voditi računa o pravovremenom otkosu jer starenjem biljke propada njezina hranidbena vrijednost. Košnju trave potrebno je obaviti za suhih i sunčanih dana, nikako za vrijeme kišnih dana jer sa vlažnošću dolaze i bakterije i plijesan koje se kasnije mogu pojaviti u bali. Također, potrebno je izbjegavati temperaturu višu od 35 °C.

Idealan sadržaj suhe tvari za baliranje je oko 35%. Za prešanje sijena potrebno je imati kvalitetne balirke koje imaju sposobnost čvrsto sabiti materijal te oblikovati čvrstu balu koja se neće deformirati prilikom omatanja folijom, utovara i transporta.

Kod baliranja vrlo je bitan tlak sabijanja kako bi što više sijena stalo u jednu balu. Ukoliko je balirka kvalitetna moguće je da težina pojedinih bala premašuje i jednu tonu. Bale moraju biti simetrične ili jednake veličine te dobro stisnute kako bi sadržavale što manje zraka. Simetrične bale sprječavaju pucanje folije pa se na taj način smanjuje mogućnost dotoka zraka u balu i kvarenje iste. Preporučuje se korištenje balirka koje na sebi imaju noževe te prilikom prešanja režu materijal na 6-8 cm dužine, a to je najpoželjnija dužina sijena za sve preživače.

Baliranje sijena

Preporučljivo je omotati bale 2 sata nakon baliranja kako bi se izbjegla mogućnost deformiranja. Također, 2 sata nakon baliranja počinje proces fermentacije čime se riskira kvaliteta silaže.

Tehnologija spremanja sjenaže u omotane bale preporučuje se za manje farme koje godišnje spreme oko 500 bala ili 300-500 tona sjenaže. Razlog za to su visoki troškovi izrade, manipulacije i transporta tih bala, a najveći trošak predstavlja kupnja stretch folije koja osim što je jako skupa predstavlja ozbiljan ekološki problem zbog otežanog zbrinjavanja.

Koje folije izabrati?

Na hrvatskom tržištu možemo naći razne folije različite kvalitete. Kod odabira važno je odabrati kvalitetnu foliju koja će osigurati kvalitetu silaže. Kvalitetna folija za baliranje mora osigurati balu od zraka te spriječiti curenje silažnih sokova iz bale.

Folije koje možemo naći na hrvatskom tržištu:

  • folija za baliranje Silograss,
  • folija za baliranje Silograss Power XL,
  • folija za baliranje Agra Strech,
  • folija Silotite,
  • folija Agriflex AGR*02
  • folija Agriflex AGR*01

Razlika između troslojnih i peteroslojnih folija za baliranje

3-slojna folija za baliranje:

Pruža UV zaštitu, mehaničku stablinost i dobru ljepljivost.

5-eroslojna folija za baliranje:

Pruža UV zaštitu, mehaničku stablinost, otpornost na pucanje te snažnu ljepljivost.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.