Peletirano organsko gnojivo
Peletirano organsko gnojivo
D. Marjanović, mag.ing.agr.
Diana Marjanović

Organo-mineralna gnojiva kao izvor hraniva

Organo-mineralna gnojiva dobivena su miješanjem jednog ili više organskih gnojiva s mineralnim gnojivima. Kada govorimo o organo-mineralnim gnojivima mislimo na cjelovite proizvode koji su sebi imaju osim hranjive tvari organskog podrijetla i mineralnu komponentu.

Mineralna gnojiva dobila su svoju konkurenciju

Dugi niz godina u kojima su se aplicirala isključivo mineralna gnojiva ostavila su posljedice na naše proizvodne površine. Odabir lošeg gnojiva i njegova prekomjerna primjena kako bi se zadovoljila preporučena količina gnojidbe rezultiralo je osiromašivanjem tla, lošom mikrobiološkom aktivnošću i vrlo niskom razinom humusa. Ovakva aplikacija gnojiva kod kojeg je jedini cilj poljoprivrednika brzo djelovanje, niska cijena i mogućnost široke uporabe nije održivo gospodarenje i ima nedostatke. Vrlo često biljke su pod stresom, teže podnose oscilacije u temperaturama, osjetljivije su na napade patogena, vrlo često se pojavljuju ožegotine na listovima pogotovo uslijed dužeg sušnog perioda. Čista mineralna gnojiva sadrže vrlo visoke mineralne oblike koji su lako probavljivi biljkama pa se njihov efekt može vidjeti vrlo brzo nakon aplikacije, no korištenje samo mineralnih gnojiva s vremenom dovodi do iscrpljivanja tla, smanjenja humusa, zbijanja tla pa tako oranični sloj postaje nepovoljan za uzgoj biljaka.

Gnojidba organo-mineralnim gnojivima vrlo je popularna

Kombiniranje životinjskog gnojiva i onog mineralnog za proizvodnju organo-mineralnih gnojiva relativno je novi koncept u gnojidbi biljaka. Smanjivanjem stočarske proizvodnje i sve većom eksploatacijom poljoprivrednih površina, tla smo doveli do oskudice organskog materijala i slabe mikrobiološke aktivnosti. Istraživanja su pokazala da organo-mineralna gnojiva poboljšavaju rast biljaka u većoj mjeri nego kada se organsko gnojivo ili mineralno gnojivo koristi samo.

Danas se veliki naglasak stavlja na povećanje organske tvari u tlu jer analize tla pokazuju da su nam tla sve više siromašna humusom, mikrobiološka aktivnost je niska, pH tla postaje nepovoljan za uzgoj biljaka a, humusne kiseline tla su vrlo niske. Jedan od najboljih načina poboljšanja plodnosti tla je održavanje njegove organske tvari, a to je moguće jedino korištenjem organskih izvora gnojiva. Istraživanja su pokazala da se organska gnojiva manje ispiru u podzemne vode nego mineralna gnojiva

Organo – mineralna gnojiva posljednjih godina su sve popularnija vrsta gnojiva koja sve češće susrećemo u poljoprivrednim trgovinama. Prednosti ovih gnojiva prepoznali su mnogi poljoprivrednici koji žele tlo obogatiti mineralima, ali i opskrbiti tlo s organskom materijom. Njihov povoljan utjecaj na ukupnu strukturu tla rezultira plodnijim tlo te smanjuje potrebe za aplikacijom mineralnih gnojiva do čak 50%.

Posljednjih godina upotreba organo-mineralnih gnojiva raste diljem svijeta jer podiže svjesnost upravljanja okolišem, a uz to kombinira se i ekonomija te gospodarenje životinjskim otpadom.

Pakirano i skladišteno organsko gnojivo

Koje formulacije organo-mineralnih gnojiva ima na tržištu

Kod odabira organo-mineralnog gnojiva važno je obratiti pozornost na sadržaj klora. Preporuka je aplicirati gnojivo koje ima nizak sadržaj klora, a dozvoljeno je za korištenje u ekološkoj poljoprivredi. Udjeli hranjiva su raznoliki pa se tako mogu pronaći formulacije poput 3-6-14 s dodatkom željeza, ili 4-8-10. Ove formulacije osiguravaju laku apsorpciju dušika, fosfora, sumpora i ostalih elemenata od strane biljaka i povećava plodnost tla.

Kvalitetna organo-mineralna gnojiva u sebi sadržavaju različiti omjer dušika, fosfora, kalija, sumpora željeza itd, a kalijev sulfat dobiven iz soli željeza (sulfata) ukazuje koliko organo-mineralna gnojiva mogu biti i premium skupina gnojiva.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.