Kupusna muha (Delia radicum)
Kupusna muha (Delia radicum)
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Kupusna muha - važan štetnik kupusa

Prinos kupusa može biti umanjen štetnim utjecajem kupusne muhe koja je najvažniji štetnik kupusa. Trenutno se usjev nalazi u vrlo osjetljivoj fazi i pravo je vrijeme pristupiti zaštiti. Tek krajem svibnja kupus ulazi u manje osjetljivu fazu.

Kupusna muha velike štete čini neposredno nakon sadnje. Smatra se jednim od najopasnijih štetnika kupusnjača.

Morfologija kupusne muhe

Odrasli štetnik podsjeća na kućnu muhu, veličine 6 do 7 mm, sive boje s crnim točkama. Ličinka je blijedo siva, poput crva, dugačka oko 8 mm. Na stražnjem ekstremitetu nalazi se kruna od 10 malih crnih membranskih točaka.

Kukuljica je u obliku bačve, 7 do 8 mm dugačka.

Kupusna muha - odrasli oblik

Biologija

Odrasla muha nakon 14 dana hranjenja odlaže jaja na vrat korijena kupusnjača ili na tlo. Ličinke izlaze i ubušuju se u vrat korijena. Tamo se zadržavaju do pune zrelosti te rade štetu uništavajući postrano korijenje.

Ženke imaju vrlo kratak životni vijek (12 do 15 dana na 20 °C) i plodnost od oko 150 jaja. Odrasla ženka odlaže jaja u malim nakupinama, gotovo uvijek u neposrednoj blizini stabljike biljke te na vratu korijena biljke.

Jaje: razvoj ličinke traje 4 do 6 dana na temperaturi 15-20 °C.

Životni ciklus

Razvija 3 do 4 generacije godišnje, od početka travnja do sredine kolovoza. Odrasli izlaze početkom proljeća, od kraja ožujka do početka svibnja, ovisno o porastu temperature. Najveće štete čini prva generacija.

Vrijeme prisutnosti ličinki i, stoga, simptomi, variraju ovisno o regiji, od kraja travnja do početka rujna. Razvoj ličinki u direktnom je odnosu s temperaturom. Kod više temperature razvoj ličinke je vrlo kratak. S druge strane, visoke temperature dovode do visoke smrtnosti jaja i mladih ličinki.

U prvim u ljetnim mjesecima kada je tlo iznad 15 ° C kukuljice koje su prezimile u tlu razvijaju kupusne muhe. Ženke mogu odložiti i 150 jajašca u nakupinama.

Kukuljica i ličinka kupusne muhe

Štete koje čini kupusna muha

Štete kod mladih biljčica su jako velike. Jaki napad u početnoj fazi rasta rezultira propadanjem biljaka, dok se u kasnijoj fazi očitava slabijim rastom, kržljavim biljkama koje ne formiraju glavicu.

Ako su biljke uspjele formirati glavicu, a dođe do napada, simptomi napada nisu odmah vidljivi, a biljka izgleda zdravo. Do pravog uvida u štetu uslijed napada kupusne muhe dolazi tijekom najtoplijeg dana kada biljka gubi svoju snagu i vene zbog oslabljenog korijena koje ne može upijati vlagu i hranjiva. Također, listovi poprime žutu boju.

Suzbijanje

Okopavanjem nasada uništavaju se jajašca i odmiču se dalje do podloge i biljaka te im tako onemogućavamo napad. Odmicanjem jajašca propadaju i smanjuje se napad.

Od ostalih nepesticidnih mjera preporučujem stavljanje žutih ljepljivih ploča na koje će se hvatati odrasle ženke i neće odlagati jaja.

Što se tiče pesticidnih mjera zaštite, u Hrvatskoj ima registrirano nekoliko insekticida za suzbijanje kupusne muhe.

NAZIV AKTIVNA TVAR KONCENTRACIJA
Calinogor Dimetoat 0,075-0,1%
Perfekthion Dimetoat 0,1% otopina
Mospilan 20 SG Dimetoat 0,075-0,1%
Chromogor Dimetoat 0,075-0,1%
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.