Oulema melanopus
Oulema melanopus
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Leme progrizaju listove pšenice

Lema ili žitni balac štetnik je koji se najčešće pojavljuje u uzgoju pšenice i zobi, a hrani se još i na kukuruzu. Prema iskustvima iz ranijih godina, uslijed prodora hladnog zraka tijekom mjeseca travnja, mogla su se uočiti žarišta oštećenih listova.

Lema (žitna pijavica) je štetnik koji napada sve strne žitarice, a najčešće pšenicu i zob. Razlikujemo dvije vrste žitnih balaca, a to su

  • crveni žitni balac (Oulema melanopus) i
  • plavi žitni balac (O. lichenis).

Crveni žitni balac pravi veće štete nego plavi.

Godišnje razvija jednu generaciju, a prezime odrasli kukci u ostacima stabljika žita ili korovu. Odrasli kukci javljaju se krajem travnja i početkom svibnja kada srednja dnevna temperatura 15-dnevnog razdoblja prijeđe 10 °C. Razvoj od jaja do ličinke ovisi o temperaturi, a pri 22-25 °C ličinke izlaze iz jaja za 6 dana.

Oštećenja koja pravi ovaj štetnik vidljiva su u vidu žuto-bijelih traka širine 1 mm. Štete prave odrasli kukci i ličinke progrizanjem lista između žila pa to dovodi do cijepanja lista. Kod jačeg napada lisna masa se osuši u obliku većih ili manjih oaza. Zbog oštećenja lista i zastavice (vršnog lista), ne dolazi do nalijevanja zrna pa ono bude šturo, a prinos značajno smanjen.

Šteta na listu

Suzbijanje se vrši ukoliko uočimo 15-20 odraslih jedinki na 1 m2 ili dvije ličinke po biljci. Suzbijanje je potrebno provesti prije polaganja jaja ili u mlađim stadijima, jer se u kasnijim fazama teže suzbijaju zbog sluznog pokrivača.

Ukoliko očekujemo viši prinos, prag odluke za suzbijanje je niži. Za prirod manji od 5 t/ha prag je više od 2 ličinke po zastavici, za prirod od 5-6 t/ha prag je 1-1,5 ličinka po zastavici, a za prirod veći od 6 t/ha više od 0,5-1 ličinka po zastavici. Broj „ličinki“ obuhvaća i jaja na zastavici – pregledom po 50 zastavica na više mjesta na parceli utvrđuju se navedeni pragovi štetnosti.

Neke sorte pšenice imaju morfološki uvjetovanu otpornost na leme u vidu dlakavosti lista. Dlakav list otežava odlaganje jaja, pa je smrtnost jaja i ličinki veća.

Popis dozvoljenih insekticida za suzbijanje žitnog balca:

AKTIVNA TVAR SREDSTVO KONCENTRACIJA/DOZA
lambda cihalotrin Karate Zeon 0,15 l/ha
tiakloprid Biscaya 0,3 l/ha
deltametrin + tiakloprid Proteus 110 OD 0,5 – 0,7 l/ha
alfa cipermetrin Direkt 100-120 ml/ha
alfa cipermetrin Fastac 10 EC 125 ml/ha
lambda cihalotrin Karis 0,10 - 0,15 l/ha
lambda cihalotrin Lambda 5 EC 0,1 - 0,15 l/ha
lambda cihalotrin Kaiso 0,1 - 0,15 l/ha
gama cihalotrin Vantex 0,04 - 0,05 l/ha
deltametrin Decis 2,5 EC 0,2 - 0,3 l/ha
deltametrin Decide 0,2 - 0,3 l/ha

Prije upotrebe detaljno pročitati uputu o sredstvu.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.