Primjena pesticida
Primjena pesticida
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Amaterska sredstva za zaštitu bilja

Bez predočenja identifikacijske iskaznice, odnosno potvrde o položenom ispitu, prodaja pesticida je ograničena za sve one koji nisu prošli izobrazbu za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida.

Od 26. studenog 2015. godine prodaja pesticida obavlja se sukladno Uredbi o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, a to su sredstva koja su dozvoljena za profesionalnu primjenu, no neki pesticidi dozvoljeni su i za korištenje u amaterske svrhe.

Mjere propisane ovom Uredbom ne odnose se na neprofesionalne korisnike te na pesticide koji su biocidni pripravci, isto kao i na ostale metode borbe protiv štetnika poput ljepljivih ploča.

Sredstva za amatersku upotrebu

U svakoj proizvodnji, bilo ona amaterska ili profesionalna, važno je provoditi integriranu zaštitu bilja. Integriranom zaštitom bilja provode se sve raspoložive mjere zaštite kako bi uporabu sredstva za zaštitu bilja sveli na ekološki prihvatljivu i samim time smanjili rizik za zdravlje ljudi i okoliša.

Na dan 27. ožujka 2017. u RH su registrirani sljedeći amaterski pripravci

NAZIV SZB OPIS SREDSTVA ID
BIJELO ULJE kontaktni insekticid-ovicid za zimsko i ljetno tretiranje voćaka, za zimsku zaštitu vinove loze i za tretiranje na sjemenskom krumpiru UP/I-320-20/93-01/25
BORDOŠKA JUHA 20 WP - MANICA kontaktni preventivni fungicid UP/I-320-20/06-01/146
CHROMOSUL 80 kontaktni preventivni fungicid s popratnim akaricidnim djelovanjem na Eryophidae u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu, hmeljarstvu i ukrasnom bilju UP/I-320-20/97-01/62
COSAVET DF kontaktno preventivni fungicid, sa popratnim akaricidnim djelovanjem na grinje šiškarice (Eryophiidae) UP/I-320-20/04-01/57
CRVENO ULJE insekticid i fungicid za zaštitu nasada u mirovanju vegetacije UP/I-320-20/92-01/47
CUPRABLAU-Z preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, ratarstvu i povrćarstvu UP/I-320-20/05-01/48
GARDENE limacid za suzbijanje svih vrsta puževa golaća i drugih štetnih vrsta puževa u povrću, niskom ukrasnom bilju, jagodama, žitaricama, voćnjacima i vinogradima UP/I-320-20/05-01/291
FERRAMOL limacid za suzbijanje brojnih vrsta puževa golaća i drugih vrsta u jagodama, svim vrstama povrća, ukrasnom bilju, voćarstvu i ratarstvu UP/I-320-20/06-01/283
KALINOSUL 80 WG kontaktni preventivni fungicid sa popratnim akaricidnim djelovanjem na Eryophidae u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu, povrtlarstvu i cvjećarstvu UP/I-320-20/00-01/142
PUŽOCID limacid za suzbijanje svih vrsta puževa golača i drugih štetnih vrsta (Agrolimax spp. i brojne druge vrste), u povrću, jagodama, nasadima i ukrasnom bilju u polju, zaštićenom prostoru i rasadnicima UP/I-320-20/98-01/292
PUŽOMOR limacid za suzbijanje svih vrsta puževa golaća i drugih štetnih vrsta puževa (Agriolimax spp. i brojne druge vrste) u povrću, jagodama, ukrasnom bilju i ratarskim usjevima (rasipanjem kod sjetve pa sve do završetka busanja odnosno zatvaranja rozete) u polju, zaštićenom prostoru i rasadnicima UP/I-320-20/04-01/216
NEO-STOP sredstvo namijenjeno sprečavanju klijanja konzumnog krumpira tijekom skladištenja UP/I-320-20/09-01/469
MOSPILAN 20 SG insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika u voćarstvu, ratarstvu, industrijskom bilju, povrćarstvu na otvorenom i u zaštićenom prostoru, začinskom bilju te ukrasnom bilju na otvorenom UP/I-320-20/12-01/55
TUBERITE N sredstvo namijenjeno sprječavanju klijanja konzumnog krumpira tijekom skladištenja UP/I-320-20/09-01/522
DECIS TRAP gotova lovka sastavljena od insekticida i mirisnog atraktanta namijenjena za privlačenje i suzbijanje mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata) u voćarstvu i voćnih muha (Ceratitis sp.) u vinogradarstvu UP/I-320-20/14-01/176
PYXAL insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, na maslini, u povrćarstvu u zaštićenom prostoru, na ukrasnom bilju i cvijeću UP/I-320-20/14-01/107
MOSPILAN 20 SP insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika u voćarstvu, industrijskom bilju, povrćarstvu u zaštićenom prostoru te ukrasnom bilju na otvorenom UP/I-320-20/08-01/201
PYRUS 400 SC inhibitor biosinteze metionina za suzbijanje biljnih bolesti na vinovoj lozi, jabukama, jagodama, rajčici, salati glavatici, grahu, stočnom grašku, grašku, ružama i cvijeću UP/I-320-20/06-01/169
NEORAM WG kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti UP/I-320-20/06-01/365
SUMPOR WG 80 fungicid namijenjen suzbijanju pepelnice na vinovoj lozi UP/I-320-20/16-03/06
TUBERPROP sredstvo namijenjeno sprječavanju klijanja konzumnog i industrijskog krumpira tijekom skladištenja UP/I-320-20/16-01/01
RHIZOPON I stimulator rasta i formiranja korijena reznica ukrasnog bilja UP/I-320-20/16-03/189
RHIZOPON II stimulator rasta i formiranja korijena reznica ukrasnog bilja UP/I-320-20/16-03/190
RHIZOPON III stimulator rasta i formiranja korijena odrvenjelih reznica ukrasnog bilja UP/I-320-20/16-03/191
NEEMAZAL-T/S djeluje kao regulator rasta i smanjuje plodnost ženki štetnih kukaca. DODATNE INFORMACIJE: NEEMAZAL-T/S je potrebno primjenjivati u propisanim količinama koje se odnose na hektar površine, s prskalicama normalnog volumena i količinom vode koja je dovoljna da osigura kompletno i jednoliko pokrivanje tretirane biljke. Izbjegavati korištenje vode čiji je pH veći od 7, u suprotnom koristiti neutralizirajući proizvod. Tretiranje je potrebno izvršiti po mogućnosti u jutarnjim ili večernjim satima. Sredstvo se smije koristiti samo jedan puta tijekom vegetacije kulture, samo izuzetno u slučaju niže učinkovitosti dva puta. Sredstvo se treba koristiti pravodobno kod prve pojave štetnika u prvim razvojnim stadijima, eventualno ponavljajući postupak nakon 7-10 dana. U slučaju kiše unutar 8 sati od tretiranja preporučuje se ponoviti postupak UP/I-320-20/17-03/16
KUMULUS DF kontaktni preventivni fungicid, s popratnim akaricidnim djelovanjem na grinje šiškarice (Eriophyidae), za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu, povrćarstvu i cvjećarstvu UP/I-320-20/06-01/25

Preuzeto sa FIS portala Ministarstva poljoprivrede.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.