Suncokret
Suncokret
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Suncokret - kultura bez velikog broja ekonomski značajnih štetnika

U tehnologiji proizvodnje ove kulture nema obvezatne tehnološke mjere suzbijanja štetnika. Ukoliko i dođe do manje populacije štetnika, suzbijanje se provodi prema potrebi.

Suncokret je kultura koja nema veliki broj štetnika. Najčešći štetnici su različite vrste lisnih ušiju, stjenice, žičnjaci te sovice pozemljuše.

Lisne uši vrše napad najčešće krajem svibnja i početkom lipnja i tada napadaju sve dijelove suncokreta. Na suncokretu se javlja više vrsta lisnih ušiju, a najčešće su šljivina uš kovrčalica (Brachycaudus helichrysi) i crna repina uš (Aphis fabae). Sve lisne uši prenose veliki broj virusa. Suzbijanje se provodi kada se na rubnim dijelovima utvrdi 20-30 % napadnutih biljka.

Lisne uši

Stjenice su najznačajniji štetnici suncokreta. Ukoliko je zaraza jačeg intenziteta mogu oštetiti i do 10% zrna. Najveće štete čine u vrijeme cvatnje i sazrijevanja sjemena. Posljedica napada je oštećeno sjeme koje ima smanjenu težinu i sadržaj ulja. Suzbijanje se provodi početkom butonizacije (faza oblikovanja cvjetnog pupoljka).

Vatreni opančar (Pyrrhocoris apterus)

Žičnjaci ili klisnjaci vrlo su opasni jer se hrane korijenom i na taj način prorjeđuju sklop. Suzbijanje se provodi obradom tla pri čemu pažnju treba posvetiti uništavanju jaja i mlađih stadija ličinki.

Elateridae (Klisnjaci/žičnjaci)

Usjevna sovica, proljetna sovica, kupusna sovica te kukuruzna sovica su najčešće vrste sovica koje napadaju suncokret. Gusjenica čini najveće štete i to na generativnim organima, a najviše štete radi uvečer ili rano ujutro, a preko dana se skrivaju pod grudicama tla ili u raznim pukotinama. Suzbijanje se provodi uništavanjem biljki domaćina te suzbijanje kemijskim sredstvima kada su ličinke manje od 1,5 cm.

Agrotis catalaunensis (sovice)

Sovice (Agrotis)

Najčešće korišteni preparati za suzbijanje štetnika suncokreta su:

AKTIVNA TVAR SREDSTVO
Klorpirifos Dursban E-48
Klorpirifos Pyrinex 48 EC
Cipermetrin+klorpirifos Nurelle D
Teflutrin Force 1.5 G
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.