Cercospora beticola
Cercospora beticola
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Suzbijanje pjegavosti lista šećerne repe

Pjegavost lista javlja se tijekom vegetacije te smanjuje prinos korijena i digresiju šećerne repe.

Pjegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola)

Pjegavost lista najvažnija je bolest šećerne repe koja uzrokuje velike gubitke u proizvodnji.

Simptomi

Na listu se javljaju male pjege koje su uokvirene smeđom bojom, dok je unutrašnjost pjega sivo smeđe boje.

Simptomi na lišću

Na početku infekcije pjege su pojedinačne, a sa širenjem zaraze formiraju osušene zone na krajevima listova. Biljka odbacuje napadnuto lišće i tjera nove listove stvarajući tako ciklus uništenja koji uzrokuje izduženje glave biljke.

Osušeni rub lista uslijed jakog širenja zaraze

Uslijed jačeg napada prinos korijena se smanjuje za 10-30%, a lisne mase za čak 60%. Sve to utječe na sadržaj šećera u korijenu koji se smanjuje do 6%.

Bolest se najčešće javlja od sredine srpnja pa sve do druge dekade mjeseca kolovoza. Ljetne topline sa povremenim pljuskovima pridonose naglom razvoju ove bolesti.

Pjegavost lista najčešće se javlja na poljima gdje se ne poštuju preporučene agrotehničke mjere i gdje se šećerna repa ne uzgaja u plodoredu, odnosno na poljima koji su udaljeni barem 100 m od prošlogodišnjih repišta.

Zaštita

Uklanjanje ostataka lišća sa polja, duboko oranje i ujednačena gnojidba dobre su preventivne mjere za zaštitu šećerne repe od ove bolesti.

Kemijsku zaštitu je potrebno provesti tek po pojavi prvih znakova pjegavosti na vanjskoj rozeti lista. Provodi se prosječno 3 puta godišnje i to svakih 15 dana od pojave prvih pjega nekim od preparata.

Bolest Sredstvo Konc./doza
Pjegavost lišća Amistar Extra 0,6-0,8 l/ha
Pjegavost lišća Duett Ultra 400-600 ml/ha
Pjegavost lišća Opera SE 0,75-1,0 l/ha
Pjegavost lišća, pepelnicu Opus Team 1,0-1,2 l/ha
Pjegavost lišća Impact 25 SC 0,25 l/ha
Pjegavost lišća Pointer 0,5 l/ha
Pjegavost lišća Eminent 125 EW 0,8 l/ha
Pjegavost lišća Sphere 535 SC 0,25-0,35 l/ha
Pjegavost lišća Indar 5EW 2 l/ha
Pjegavost lišća Rias 300 EC 0,3 l/ha
Pjegavost lišća Artea Plus EC 0,5 l/ha
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.