Pšenica
Pšenica
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Koliko je sjetva "tavanuše" bila dobar izbor?

Žetva strnih žitarica počinje, a proizvodnja može biti uspješna samo ako se ostvaruju visoki i stabilni prinosi. Pred žetvu se najbolje mogu uočiti posljedice sjetve tavanuše.

Sjetvom certificiranog sjemena proizvođači mogu biti sigurni da sjeme zadovoljava sve propisane zahtjeve vezane uz čistoću, klijavost i zdravstveno stanje sjemena. Površine na kojima je posijano necertificirano sjeme (tzv. tavanuša) pogoduje razvoju i širenju zaraznih bolesti te raznih korova, a prinos se značajno smanjuje.

Od listopada 2011. godine hrvatski poljoprivrednici imaju dozvolu za sjetvu "farmerskog sjemena" i to sukladno EU propisima, te prema Zakonu o dopunama zakona o zaštiti biljnih sorti (NN 124/11). Ovim zakonom dozvoljava se poljoprivrednim proizvođačima da ponovno koriste požeti materijal na vlastitom poljoprivrednom imanju, ali ga ne smiju stavljati na tržište.

Razlika između farmerskog sjemena i tavanuše je u tome što je farmersko sjeme ispitano i dorađeno te je prošlo provjeru kvalitete u laboratoriju.

Zašto se proizvođači odlučuju na sjetvu tavanuše?

Iz ekonomskih razloga te sve manjeg kućnog propračuna, većina nema dovoljno sredstava za kupnju sjemenske robe, pa se odlučuju na sjetvu tavanuše. Iako su proizvođači svjesni rizika koje nosi sjetva “tavanuše” zbog moguće pojave bolesti, međutim selo nema novca, a mora nešto sijati.

Posljedice sjetve sjemena nepoznate kvalitete

  • Pojava "zaboravljenih" bolesti

Događa se upravo ono čega su se mnogi bojali, uporabom sjemena iz vlastite proizvodnje dolazi do pojave bolesti koje mogu prouzročiti velike štete a do sada su se javljale samo sporadično. Jedna od takvih bolesti je i smrdljiva snijet (Tilletia spp.) bolest koju je napredna Europa davno iskorijenila zahvaljujući tretiranju sjemena. Također, u Hrvatskoj je zabilježena pojava prašne snijeti ječma (Ustilago nuda) i prašne snijeti zobi (Ustilago avenae). Zaražene biljke lako su uočljive jer su klasovi ječma i metlice zobi pretvoreni u prašnjavu masu crne boje.

Tilletia caries

Ustilago nuda

Ustilago avenae

Uzgoj tavanuše dozvoljen je iznimno, uz uvjet ispitivanja sjemena prije sjetve u ovlaštenom laboratoriju, na prisutnost spora Tilletia spp., što je propisano Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje smrdljive snijeti - Tilletia spp.

U borbi protiv ovih bolesti važna je sjetva deklariranog sjemena. Poljoprivredni proizvođači trebaju red ovi to obilaziti svoje usjeve, a posebnu pozornost trebaju obratiti oni koji siju nedeklarirano sjeme.

  • Više vrsta žitarica na istoj površini

Osim što tavanuša ima upitnu zdravstvenu ispravnost, velika je nepoznanica i čistoća sjemena. Sjeme tavanuše može sadržavati i sjeme drugih žitarica.

  • Šire se korovi

Sjetvom nedeklariranog sjemena širimo sjeme korova koje se prilikom žetve pomiješalo sa sjemenom žitarica.

Važno je izbjegavati sijanje žitarica sa tavana jer osim što se vrlo lako mogu pojaviti bolesti, također vlasnik mora o svom trošku zakopati zaraženo sjeme te obaviti dezinfekciju kombajna.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.