Pšenica
Pšenica
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Gnojidba pšenice

Vrlo važna mjera jesenske agrotehnike prije same sjetve je gnojidba koja se svakako preporučuje kombinirati zajedno sa oranjem.

Primjena mineralnih gnojiva za pšenicu je dosta složena i obuhvaća: količinu gnojiva, odnos između najvažnijih hranjiva, te raspodjelu hranjiva. Povećanjem temperatura zraka slijedi razdoblje intenzivnog porasta nadzemne mase koji za to zahtjeva dovoljnu opskrbljenost biljaka hranjivima, naročito dušikom. Dušik se u mineralnim gnojivima nalazi u lako pristupačnom obliku koji će biljke nakon obavljene prihrane vrlo brzo moći koristiti.

Radi dobrog vezanja fosfora i kalija za čestice tla, smanjena je njihova migracija, za razliku od dušika koji se migracijom vode vrlo lako ispire. Zbog toga fosfor i kalij treba zaorati kako bi se jednolično rasporedili po oraničnom sloju i bili na dohvat korijenu biljke u proljetnom dijelu vegetacije. Količinu gnojidbe planiramo prinosom. Koliko kojega hranjiva dodati nemoguće je točno odrediti bez analize tla koje se zasad vrlo rijetko prakticiraju.

Za prinos od 6 t/ha, što kroz rezerve tla što kroz gnojidbu, pšenici treba osigurati 150-180 kg dušika, 90-100 kg fosfora i 160-200 kg kalija.

Primjer gnojidbe pšenice:

Vrsta gnojiva Osnovna Predsjetvena Prihrana
NPK 7-20-30 300 kg/ha 200 kg/ha
NPK 15-15-15
KAN I. 200 kg/ha
II. 150 kg/ha
UREA 50 kg/ha

Prva prihrana se obavlja u razdoblju prelaska usjeva iz zimskog mirovanja u proljetni porast. Vrijeme obavljanja prve prihrane je kada se dnevne temperature ustale na 10°C kada dolazi do povećanja volumena stanica i brzog porasta nadzemne mase. To je obično faza u kojoj usjev ima 3 - 4 razvijena lista.

Predsjetvena gnojidba - Gnojidbom u pripremi tla za sjetvu, osiguravaju se hraniva koja su potrebna za početni rast i razvoj pšenice. Dubina primijenjenog gnojiva je dubina oraničnog sloja. Gnojivo se u tlo unosi tanjuranjem ili sjetvospremačem, a koriste se mineralna gnojiva podjednakih odnosa hraniva kao što su NPK 15-15-15 ili NPK 7-20-30. Ukoliko je u osnovnoj gnojidbi primijenjena ukupna količina fosfora i kalija, tada se može dodati i samo UREA 46 %N.

Osnovna gnojidba - U osnovnoj gnojidbi pšenice treba primijeniti 300 kg/ha NPK 7-20-30.

Prihranjivanje u vegetaciji - U dva navrata dodaje se dušik. Prvi put u busanju, a drugi put u vlatanju. Ako usjev u stadiju klasanja pokazuje simptome nedostatka dušika, tada se on može aplicirati i u trećem navratu. To je tzv. korektivna prihrana.

Još iz iste kategorije:
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.