Oranje
Oranje
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Značaj jesenskog dubokog oranja

Jesensko oranje vrlo je bitno za sve kulture, a posebno proljetne. Kako smo već duboko zagazili u jesen i skinuli usjeve koji su bili na polju dobro je vrijeme za obradu zemljišta.

Dobro obrađeno tlo vrlo je bitno za kulture koje ćemo sijati na proljeće. Stara poslovica kaže "jesensko oranje je pola gnojidbe" što znači da ovaj agrotehnički zahvat toliko pridonosi da je upola smanjena potreba za gnojidbom.

U našim uvjetima gdje vrlo često krajem proljeća i ljeti nastupe sušna razdoblja, jesenska obrada tla omogućuje iskorištavanje vlage koja se nakupila tijekom zimskog perioda.

Obično se oranje obavlja krajem rujna ili u studenom, ovismo o tome je li tlo "lakše" ili "teže".

Oranje

Dubina oranja

Teža zemljišta preporučeno je orati krajem rujna, a sva ostala mogu se orati i krajem studenog. Dubina na koju se ore je 25 - 40 cm, ovisno o tome koju ćemo kulturu sijati, ali i o osobinama zemljišta.

Prednosti dubokog jesenskog oranja

  • Sakupljanje vage u tlu - vlaga koja se akumulirala u dubljim slojevima tla dobo se čuva, ne otiče i ne isparava pa je biljka može iskoristiti tijekom ljeta.
  • Osiguraju se povoljni uvjeti za jare usjeve - površinski sloj tla pooranog u jesen sadrži manje vode s toga se brže suši i zagrijava što omogućuje raniju predsjetvenu pripremu tla.
  • Osiguraju se povoljni vodozračni uvjeti u tlu - čime se pospješuje mikrobiološka aktivnost što pridonosi boljoj razgradnji biljnih ostataka.
  • Biljna hranjiva dospiju u površinske slojeve tla - postaju dostupna biljkama.
  • Olakšano je unošenje gnojiva
  • Sjeme korova unosi se dublje u tlo gdje nema povoljne uvjete za ravoj pa uglavnom propada
Gnojidba prije dubokog oranja

Prije oranja poželjno je zaorati veće količine gnojiva. Najčešće se dodaju miješana gnojiva poput NPK 7-20-30. Nažalost, većina ratara nema mogućnost zaorati stajsko gnojivo iako je ono znatno jeftinije, a odnosi i dobrobiti poput rahljenja tla pa se lakše ore. Zemljište koje se gnoji stajskim gnojem sa godinama postaje sve kvalitetnije u odnosu na zemljište koje se gnoji mineralnim gnojivima.

Strojevi za duboku obradu

Danas se koriste mnogi strojevi za jesensku obradu tla. Plug je djelomično zamijenjen podrivačima i kombiniranim strojevima koji u jednom prohodu vrše tanjuranje i podrivanje tla. Takvi strojevi su ekonomičniji i troše manje goriva u odnosu na oranje plugom. No, na nekim terenima plug je nezamjenjiv jer se bez njega teže obrađuje zemlja.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.