Nedostatak magnezija
Nedostatak magnezija
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Simptomi nedostatka magnezija

Magnezij je vrlo bitan element u gnojidbi svih poljoprivrednih kultura.

Važnost magnezija u ishrani bilja

Magnezij je dvovalentni ion koji izravno utječe na plodonošenje. Koliko će magnezija biljka usvojiti jako je ograničena količinom ostalih kationa u tlu kao što su K+, NH4+, Ca2+ i Mn2+. Biljke magnezij usvajaju na principu difuzije i mass flow - slobodnim tokom vode. Mass flow usvajanje karakteristično je za žitarice, dok repa uglavnom magnezij usvaja difuzijom. Magnezij je sastavni dio molekule klorofila te direktno utječe na intenzitet fotosinteze i stvaranje škroba. Dostupnost magnezija ovisi o matičnom supstratu iz kojeg je tlo nastalo, mikrobiološkoj aktivnosti tla, ispiranju iz zone korijena i iznošenjem prinosom.

Kalcifikacija (gnojidba kalcijem) povećava ispiranje MG u tlu jer dolazi do zamjene Ca sa Mg na adsorpcijskom kompleksu.

Opći simptomi deficita magnezija u mlađim stadijima razvoja očituje se u pojavi međužilne kloroze s klorotičnim područjima koja su međusobno razdvojena zelenim staničjem što čini efekt kugličaste prugavosti. Simptomi su prvo vidljivi na donjim starijim listovima. Kod jačeg nedostatka magnezija pojavljuje se puno nekrotičnog (mrtvog) tkiva koje značajno smanjuje intenzitet fotosinteze.

Na sljedećim slikama možete vidjeti karakteristične simptome nedostatka magnezija.

Nedostatak magnezija na pšenici

Nedostatak magnezija na rajčici

Nedostatak magnezija i željeza na limunu

Nedostatak magnezija na vinovoj lozi

Nedostatak magnezija na krumpiru

Nedostatak magnezija na jagodi

Nedostatak magnezija na jabuci

Nedostatak magnezija na kukuruzu

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.