Pšenoraž
Pšenoraž
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Zaštita pšenoraži od štetočinja

Za razliku od mnogobrojnih sredstava za zaštitu ostalih žitarica, sredstava registriranih za pšenoraž i nema mnogo. Zaštita ozimih žitarica može se obavljati u jesen ili proljeće. Jesenska herbicidna zaštita obavlja se poslije sjetve, a prije nicanja ili kada je pšenoraž u fazi 2-3 lista do busanja. Herbicidi koji se koriste u jesen imaju produženo djelovanje do ranog proljeća.

Zaštita od korova obavlja se herbicidima na bazi aktivnih tvari fluroksipir i bentazon + diklorprop. Primjena herbicida poslije sjetve, a prije nicanja primjenjuje se samo ako je svo zasijano zrnje prekriveno tlom. Ukoliko sa zaštitom od korova idemo u jesenskom roku, herbicid je potrebno primjeniti u fenofazi od 2 - 3 lista pa sve do faze busanja.

Štetnici se suzbijaju insekticidima kao i kod ostalih žitarica.

Tritikale je otporan na bolesti, a u slučaju jačeg napada koriste se fungicidi kao i kod ostalih strnih žitarica. U praksi se rijetko provodi suzbijanje bolesti na pšenoraži. Na tržištu postoje neki fungicidi koji se u slučaju pojave bolesti mogu primijeniti.

HERBICIDI

HERBICID AKTIVNA TVAR KOLIČINA UPOTREBA
Starane 250 EC fluroksipir 1-metilheptil ester 0,6 - 0,8 l/ha (60 - 80 ml u 20-40 l vode na 1000m2) jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; tretiranje u fazi od 3 lista do pojave lingule zadnjeg lista
Starline EC fluroksipir 1 l/ha (100 ml na 1000 m2) uz utrošak vode 150 - 400 l/ha jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; primjena u stadiju razvoja kulture od 2 lista do stadija 1. koljenca
Tornado forte klortoluron i diflufenican 1,25 l/ha jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi primjena u stadiju razvoja od 3 lista do kraja busanja
Alister grande mezosulfuron i jodosulfuron 0,8 - 1 l/ha suzbija sve najvažnije trave i širokolisne korove; primjena u jesen u fazi 2 - 4 lista, a u proljeće do kraja busanja
Hussar jodosulfuron 100 ml/ha uz utrošak vode 200 - 300 l/ha jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi te travnati korovi; tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice. Maksimalni broj primjena: 1
Herbaflex izoproturon i beflubutamid 2 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha jednogodišnje trave i širokolisne korove; u jesenskom periodu primjenjuje od stadija razvoja 1 lista do kraja busanja; u proljeće se primjenjuje od stadija razvoja 3 lista do kraja busanja
Patrol 200 fluroksipir 1 l/ha uz utrošak vode od 170 – 340 l/ha. suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove te broćiku (Galium aparine). Primjenjuje se nakon nicanja od stadija razvoja 2 lista do stadija vidljivog prvog koljenca. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Ouragan System 4 glifosat 500 ml u 20-30 l vode na 1000 m2. suzbija travne korove, širokoline korove, koristi se i za desikaciju 14 dana prije žetve. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Pendus 330 EC pendimetalin 4,0 – 6,0 l/ha uz utrošak vode 200 - 250 l/ha suzbija jednogodišnje uskolisne i neke jednogodišnje širokolisne korove. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja žitarica (pre-em) ili nakon nicanja, a prije početka busanja žitarica. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1
Pluss fluroksipir 60-80 ml na 1000 m2 uz utrošak vode 200-400 l/ha suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Primjena se ne preporuča kod temperatura nižih od 10°C jer uslijed slabije translokacije polučuje lošije rezultate na korove.
Stomp Aqua pendimetalin 2,5 – 3 l/ha uz utrošak vode: 200-600 l/ha suzbija jednogodišnje travne i jednogodišnje širokolisne korove. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture.
Tomigan 250 EC fluroksipir 0, 4 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Primjenjuje se kada je usjev u stadiju razvoja do pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Filon 80 EC prosulfokarb 3,0 – 5,0 l/ha uz utrošak vode 300-400 l/ha suzbija jednogodišnje širokolisne korove i jednogodišnje travne korove. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja žitarica, ali samo ako je osigurana dobra pokrovnost sjemena. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Fluxyr 200 EC fluroksipir 1,0 l/ha uz utrošak vode od 150 - 400 l/ha suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove, mišjakinju (Stellaria media) te broćiku (Galium aparine). Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija vidljivog drugog koljenca. Tlo se ne smije drljati niti valjati 7 dana prije ili nakon primjene sredstva FLUXYR 200 EC. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Tribe 75 WG tribenuron 20 g/ha uz utrošak vode 200-600 l/ha suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Primjenjuje se od stadija 2 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice. U godini žetve ne primjenjivati prije kraja veljače. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1
Nuance tribenuron 15 g/ha, utrošak vode 200 l/ha suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara, a korovi su u fazi 2-6 listova.Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

FUNGICIDI

FUNGICID AKTIVNA TVAR KOLIČINA UPOTREBA
Lamardor 400 FS tebukonazol + protiokonazol 15 – 20 ml sredstva u 300 ml vode na 100 kg sjemena za suzbijanje: Smrdljiva snijet (Tilletia tritici); Smrdljiva snijet (Tilletia foetida); Trulež korijena (Fusarium spp.), Snježna plijesan (Microdochium nivale). Max broj primjena: 1
Maxim Top fungicidno-insekticidno sredstvo tiametoksam + fludioksinil + difenkonazol 1,2 l/t sjemena uz sjetvenu normu od max 220 kg sjemena /ha, odnosno,1,3 l/t sjemena uz sjetvenu normu od maksimalno 200 kg sjemena /ha uz utrošak vode 10 - 20 l vode na tonu sjemena za suzbijanje: Fuzarioza sjemena (Fusarium culmorum); Snježne plijesni (Monographella nivalis); Smrdljiva snijet (Tilletia caries); Smeđa pjegavost pljevica (Parastagonospora nodorum ); Prugavost (Pyrenophora graminea); Prašna snijet (Ustilago nuda); Žičnjaci (Elateridae); Crni žitarac (Zabrus tenebrioides); Lisne uši (Aphididae). Max broj primjene: 1
Topsin M 500 SC tiofanat-metil (metiltiofanat) 1,4 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha suzbija: Parazitsko polijeganje (Tapesia spp. sin. Pseudocercosporella herpotrichoides); Trulež korijena (Fusarium spp.); Pepelnicu (Erysiphe graminis); Žuto-smeđu pjegavost lista (Pyrenophora tritici-repentis); Smeđu pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum); Smeđu pjegavost lista (Septoria tritici); Smeđu hrđu (Puccinia hordei); Palež klasa (Fusarium spp.). Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom vegetacije.
Vitavax 200 FF i Vitavax 200 u prahu tiram + karboksin 250 do 300 ml/100 kg sjemena; 200 g/100 kg sjemena kombinirani kontaktno-sistemični fungicid za zaštitu sjemena i klica od snježne plijesni. Vitavax 200 FF nanosimo na zrno mokrim postupkom. Potrebno je 200 g/100 kg sjemena otopiti u 600 ml vode i ravnomjerno nanijeti na zrno.
Acanto Plus pikoksistrobin + ciprokonazol 0,75 – 1,0 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha za suzbijanje: Pepelnica (Erysiphe graminis); Smeđa pjegavost lista pšenice (Mycosphaerella graminicola); Mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres); Siva pjegavost (Rhynchosporium secalis). Sredstvo se može primijeniti najviše dva puta tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 21 – 28 dana između primjena.
Amistar 250 SC azoksistrobin 1 l/ha utrošak vode 200-300 l/ha za suzbijanje: Siva pjegavost (Rhynchosporium secalis) max broj tretiranja u sezoni: 2
Amistar Extra ciprokonazol + azoksistrobin 0,6 - 0,8 l/hauz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). za suzbijanje: Smeđa pjegavost lista (Septoria tritici); Smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum); Pšenična hrđa (Puccinia triticina). max broj tretiranja u sezoni: 2
Amistar Opti azoksistrobin + klortalonil 2,5 l/ha uz utrošak 200 - 400 l/ha za suzbijanje: Smeđa hrđa (Puccinia recondita); Pjegavosti (Septoria spp.)
Yamato tiofanat metil + tetrakonazol 1,5 – 1,75 l/ha uz utrošak vode između 250 – 400 l/ha za suzbijanje: Pepelnica (Erysiphe graminis); Hrđe (Puccinia spp.); Smeđa pjegavost lista (Septoria tritici); Smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum); Siva pjegavost (Rhynchosporium secalis); Palež klasa (Fusarium spp.)
Tebucol tebukonazol 1 l/ha uz utrošak 200-500 l vode/ha za suzbijanje: Pepelnica (Erysiphe graminis); Smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum); Siva pjegavost (Rhynchosporium secalis); Palež klasa (Fusarium spp.); Hrđe (Puccinia spp.). Sredstvo se može primijeniti najviše dva puta u vegetaciji, uz najmanji razmak od 21 dana između primjena.
Retengo piraklostrobin 1 – 1,25 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha za suzbijanje: Pepelnica (Blumeria graminis); Žuta hrđa (Puccinia striiformis); Smeđa pjegavost lista (Septoria tritici); Smeđa pjegavost pljevica (Stagonospora nodorum). Sredstvo se smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja.
Comrade azoksistrobin + ciprokonazol 0,8 - 1 l/ha uz utrošak vode 100-400 l/ha za suzbijanje: Smeđa pjegavost lista (Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola); Smeđa hrđa (Puccinia recondita); Žuta hrđa (Puccinia striiformis). Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta uzastopno, preporučeni minimalni razmak između tretiranja je 21 dan.
Tebkin 250 EW tebukonazol 1 l/ha uz utrošak 200-500 l vode/ha za suzbijanje: Pepelnica (Erysiphe graminis); Smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum); Siva pjegavost (Rhynchosporium secalis); Palež klasa (Fusarium spp.); Hrđe (Puccinia spp.). Sredstvo se može primijeniti najviše dva puta u vegetaciji, uz najmanji razmak od 21 dana između primjena.
Orius 6 FS tebukonazol 50 ml na 100 kg sjemena (50 ml sredstva razrijediti s 950 ml vode). Tako se dobiva 1 l škropiva za tretiranje 100 kg sjemena za suzbijanje: Fusarium (Fusarium spp.) Ne preporuča se primjena ORIUSA 6 FS na sjemenu ozimih usjeva u područjima ili na površinama gdje se očekuje jači napad ove bolesti.

INSEKTICIDI

INSEKTICIDI AKTIVNA TVAR KOLIČINA UPOTREBA
Kofumin 308 EC cipermetrin 10 – 20 ml sredstva u 480 ml vode/tonu žitarica (1-2 l sredstva u 48 litara vode za tretiranje 100 tona žitarica) za suzbijanje skladišnih štetnika: Žižaka (Sitophilus spp.), Žitnog kukuljičara (Rhyzopertha dominica), Brašnara (Tribolium spp.) i Surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis)
Biscaya tiakloprid 0,3 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m2). za suzbijanje: Žitni balac (Oulema sp.); Lisne uši (Aphididae). Max broj tretiranja u sezoni: 1
Chromorel-D cipermetrin + klorpirifos 0,5 l/ha uz utrošak vode: 200 – 1.000 l/ha (20 – 100 l/1.000 m2) za suzbijanje: Lisne uši (Aphididae). Max broj tretiranja u sezoni: 1
Karate Zeon lambda cihalotrin 0,15 l/ha; 10 – 15 ml u 40 do 60 l vode na 1000 m2 za suzbijanje: Lisne uši (Aphididae); Crveni žitni balac (Oulema melanopus). Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Rogor 40 dimetoat 0,25 % (250 ml sredstva u 100 l vode), odnosno u količini 0,5 l/ha uz utrošak vode 200 l/ha. za suzbijanje: Zobena lisna uš (Sitobion avenae); Sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi); Ružina uš (Metopolophium dirhodum). Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Nurelle D cipermetrin + klorpirifos 0,5 l/ha (50 ml/1.000 m2) prije cvatnje uz utrošak vode: 200 – 1.000 l/ha (20 – 100 l/1.000 m2) za suzbijanje: Lisne uši (Aphididae)
Cythrin Max cipermetrin 50 ml/ha za suzbijanje: Lisne uši (Aphididae); Usjevna sovica (Agrotis segetum); Žitni savijač (Cnephasia sp.); Žitni balaci (Oulema spp.); Zlatice (Crioceris spp.). Dozvoljene su maksimalno 2 primjene, u razmaku koji ne smije biti kraći od 2 tjedna.
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.