Lucernina bubamara
Lucernina bubamara
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Lucernina bubamara - opasan štetnik

Lucernina bubamara (Subcoccinella vigintiquatour-punctata) je fitofagna vrsta iz porodice bubamara (Coccinellidae).

Lucernina bubamara, poznata još kao dvadesetčetiri točkasta bubamara sitni je kukac dug oko 4 mm, sa gotovo okruglim oblikom tijela. Karakteristično za ovu vrstu su 24 crne točke na crvenkasto-žutom pokrilju te tri nadvratne točke.

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata imago

Ličinka je izduženo-ovalnog oblika s mnogobrojnim dlačicama duž hrpta. Dužine 4-6 mm. Dlačice koje ima dužinom hrpta razvijaju se još u kukuljici, omogućavajući ličinki da luči štetne alkaloide kao obranu od grabežljivaca.

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata ličinka

Ova bubamara važan je štetnik lucerne i djeteline, no hrani se i lišćem soje, šećerne repe i drugih kultura.

Kako pravi štete?

Štete koje uzrokuje ova bubamara karakteristične su jer gnječi tkivo lista i siše sokove. Štetnik izgriza tkivo lista, ali ga ne otkida. Pri tome ne oštećuje pokožicu na suprotnoj strani koja pobijeli. Nastaju paralelne pruge izgnječenog tkiva, a uočljiva su "prozorska"oštećenja koje liče na čipku i to samo između žilica.

Štete

Biologija

Prezimi imago, a na proljeće kada temperature narastu preko 8°C počinje aktivacija. Ženke odlažu jaja tijekom travnja i početkom svibnja pa su prve štete vidljive već kroz 14 dana.

Tijekom srpnja i kolovoza javlja se druga generacija 24-točkaste bubamare koja pričinjava velike štete. Jači napad razvija se na vlažnijim terenima i u vlažnijoj godini. U uvjetima suše smrtnost jaja je velika.

Suzbijanje

U suzbijanje se kreće kada je broj jedinki veći od 20 kukaca na četvornom metru. Nazočnost do 20 imaga smatra se slabim, 20-40 štetnika srednjim napadom, a više od 40 odraslih jedinki na četvorni metar jakim napadom. Ovaj štetnik uspješno se suzbija insekticidima iz kemijske skupine piretroida.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.