Ratarstvo

Leme progrizaju listove pšenice

10. svibnja. 2017. 12:51
D. Marjanović, mag.ing.agr.
5304

Lema ili žitni balac štetnik je koji se najčešće pojavljuje u uzgoju pšenice i zobi, a hrani se još i na kukuruzu. Prema iskustvima iz ranijih godina, uslijed prodora hladnog zraka tijekom mjeseca travnja, mogla su se uočiti žarišta oštećenih listova.

Amaterska sredstva za zaštitu bilja

05. svibnja. 2017. 11:27
D. Marjanović, mag.ing.agr.
11779

Bez predočenja identifikacijske iskaznice, odnosno potvrde o položenom ispitu, prodaja pesticida je ograničena za sve one koji nisu prošli izobrazbu za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida.

Kalendarski je optimalni rok za sjetvu kukuruza

26. travnja. 2017. 11:13
D. Marjanović, mag.ing.agr.
9450

Kukuruz je najučestalija biljna vrsta na našim oranicama. Sa sjetvom se kreće kada je temperatura sjetvenog sloja oko 10 °C i kada prođe opasnost od češće pojave kasnih mrazeva.

Zaštitite pšenicu od bolesti

18. travnja. 2017. 16:54
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3285

Bolesti pšenice svake godine oduzmu dio prinosa, a štete koje nanesu ovise o intenzitetu zaraze. Kako se narednih dana očekuje porast naoblake i veća količina kiše, bolesti pšenice će imati povoljne uvijete za širenje zaraze.

Kako obnoviti stari pašnjak

04. travnja. 2017. 17:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
4007

Na području Republike Hrvatske nalazi se obilje pašnjačkih površina, no to još uvijek nije dovoljno za osiguranje jeftine krmne hrane. U Hrvatskoj se pašnjaci koriste najčešće ispašom za prehranu stoke te nešto manje za proizvodnju krmiva.

Repičina pipa napada, zaštitite uljanu repicu!

30. ožujka. 2017. 11:49
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3485

Sjetva uljane repice u jesen 2016. godine bila je naklonjena ratarima, no zbog tako idiličnih uvjeta sjetve, već je zamjećena pojava jedniki repičine pipe (Ceutorhynchus sp.). Savjetujem da se obilaze površine pod uzgojem uljane repice te da se po potrebi obavi zaštita sistemičnim insekticidima.

Kako podesiti sijačicu za sjetvu soje, šećerne repe, kukuruza i suncokreta

23. ožujka. 2017. 14:15
D. Marjanović, mag.ing.agr.
7042

Sjetva ratarskih kultura vrlo je važna operacija u proizvodnji ratarskih kultura. Sjetva se obavlja sijačicama kojih ima različitih vrsti, a razlikuju se prema opremljenosti, pa tako postoje sijačice koje su namijenjene za izravnu sjetvu u neobrađeno tlo ("no-till"), pa do onih koje siju u pripremljeno tlo.

Kako kvalitetno obaviti predsjetvenu gnojidbu tla za sjetvu kukuruza?

21. ožujka. 2017. 13:10
D. Marjanović, mag.ing.agr.
4562

Da bio osigurali kukuruzu važna biljna hranjiva koja će koristiti za vrijeme klijanja i nicanja bitno je pristupiti predsjetvenoj gnojidbi. Ova gnojidba obavlja se kod zatvaranja zimske brazde ili pred samu sjetvu. Bitno je naglasiti da se u ovom roku gnojidbe u tlo unose preostale količine fosfornih i kalijevih hranjiva te 50-75% dušika.

Obavezno prihranite ozime usjeve

12. ožujka. 2017. 23:50
D. Marjanović, mag.ing.agr.
4034

Prihrana je obavezna mjera koja značajno povećava prinos. Ozimi usjevi imaju dugačak period vegetacije i specifičan biološki razvoj pa je potrebno prihranu obavljati višekratno. Najveći zahtjevi prema dušiku su u fazama busanja i na početku vlatanja. Ukoliko u tim fazama nema dovoljno dušika, prinos će biti slabiji bez obzira na daljnji tok vegetacije.

Zaštita pšenoraži od štetočinja

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3287

Za razliku od mnogobrojnih sredstava za zaštitu ostalih žitarica, sredstava registriranih za pšenoraž i nema mnogo. Zaštita ozimih žitarica može se obavljati u jesen ili proljeće. Jesenska herbicidna zaštita obavlja se poslije sjetve, a prije nicanja ili kada je pšenoraž u fazi 2-3 lista do busanja. Herbicidi koji se koriste u jesen imaju produženo djelovanje do ranog proljeća.

Zaštita pšenice od bolesti

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
2353

Zaštita pšenice od bolesti i štetnika počinje pri proizvodnji i doradi sjemena, a završava u skladištu nakon žetve. Sjemenski usjevi moraju biti uspješno zaštićeni od bolesti, napose karantenskih.

Novi natječaj za podmjeru 6.3

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
6671

Raspisani su natječaji za potporu malim poljoprivrednim gospodarstvima. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Osobine pšenoraži i uvjeti uzgoja

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
2748

Zrno pšenoraži najviše se upotrebljava za ishranu stoke, ali se sve više upotrebljava u proizvodnji brašna za pekarske proizvode. Osim upotrebe zrna (brašna) tritikalea za stočnu hranu i za ishranu ljudi, koristi se i za proizvodnju skroba, alkohola i pivskog slada. Zelena masa krmnih sorti tritikalea je nježna i sladunjava, zbog čega je stoka vrlo rado jede. Može se, također, koristiti kao sijeno, silaža ili travno brašno bogato bjelančevinama, karotinom i mineralnim materijama. Tritikale ima morfološke osobine pšenice i raži.

Uzgoj pšenoraži - opći dio

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
3050

Tritikale ili pšenoraž je nova vrsta žitarice koju je stvorio čovjek križanjem pšenice i raži. Odlikuje se nizom pozitivnih osobina oba roditelja, a prije svega otpornošću na na nepovoljne klimatske uvjete mjesta gdje se uzgaja.

Zaštita pšenice od korova

21. veljače. 2017. 00:00
D. Marjanović, mag.ing.agr.
2646

Korovi u usjevima gustog sklopa nisu ograničavajući faktor proizvodnje, ali treba ih što ranije suzbijati zbog toga što kulturnoj biljci oduzimaju prostor, svjetlo i hranjiva.