Obrađivano tlo u vinogradu
Obrađivano tlo u vinogradu
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Sustav održavanja tla u vinogradu

Kada govorimo o načinu održavanja tla u vinogradu razlikujemo nekoliko opcija. Kako ćemo održavati tlo u vinogradu ovisi o klimatskim prilikama, razmacima sadnje, nagibu terena...

Mjere njege nasada vinograda nužne su kako bi vinograd bio u dobroj formi.

Obrada tla

Obrada tla je osnovna mjera njege vinograda koja pozitivno utječe na razvoj i rodnost loze.

Obrađivano tlo u vinogradu

Prema vremenu primjene obrade tla razlikujemo:

 • jesensku,
 • proljetnu,
 • ljetnu obradu tla u vinogradu.

Jesenska obrada tla

Izvodi se neposredno nakon berbe grožđa. Nazivamo je još dubokom obradom tla jer omogućuje postizanje bolje strukture tla, veće nakupljanje zimske vlage i unošenje organskih i mineralnih gnojiva u dublje slojeve tla, bliže korijenu loze. U vinogradima sa širokim razmacima obavlja se na dubinu od 25-35 cm, a u nasadima sa uskim razmakom redova na dubinu 15-20 cm.

Prije početka duboke obrade potrebno je rasipati stajski gnoj ili fosforna i kalijeva gnojiva te ih kod obrade unijeti u dublje slojeve tla. Ako je zbog klimatskih prilika potrebno čokoti se u jesen zagrću. Kod zagrtanja je potrebno voditi računa o visini zagrtanja. Bitno je da bude zagrnuta donja trećina mladice i da se zaštiti 5-6 pupova. Uglavnom se zagrću samo niski uzgoji.

Prednosti duboke obrade tla:

 • uslijed premještanja slojeva tla, plodno tlo dolazi na dubinu gdje čokot može lako usvojit hranjiva,
 • omogućava dublji prodor korijena i zahvaćanje veće površine pa se postiže snažniji razvoj čokota,
 • dubokim oranjem iznose se drvenasti dijelovi te korovi pa površina biva čišća,
 • obrađena zemljišta upijaju veću količinu vode pa se razvija povoljniji vodni režim,
 • aktiviraju se mikroorganizmi u tlu što pridonosi plodnijem tlu.

Proljetna obrada tla

Proljetna obrada obavlja se na dubinu od 25 cm (kod plantažnih nasada) te na 10-15 cm (kod vinograda sa malim razmacima sadnje). U proljetnoj obradi potrebno je odgrnuti čokote i ukloniti branduse).

Prije obrade vinograd se pognoji dušičnim ili kompleksnim mineralnim gnojivom.

Uklanjanje brandusa na vinovoj lozi

Proljetna obrada tla u vinogradu

Ljetna obrada tla

Ljetna obrada tla naziva se još prašenje. Obavlja se na dubinu 5-10 cm. Svrha ove obrade je uklanjanje korova te očuvanje vlage u tlu. Najčešće se obravljaju 3 prašenja strništa tijekom vegetacije.

Način obrade tla

Tlo u vinogradu obrađuje se ručno ili uz pomoć mehanizacije. Ručna obrada najčešće se izvodi u starijim vinogradima zbog malih razmaka između redova. U vinogradima sa uskim redovima moguće je tlo obrađivati uz pomoć motokultivatora ili malog traktora jačine do 35 KS. U plantažnim vinogradima obrada tla vrši se pomoću traktora jačine i do 70 KS.

Za jesensku i proljetnu obradu tla koriste se plugovi i tanjurače, dok se za ljetnu koriste kultivatori i tanjurače.

U velikim nasadima korov je moguće uništiti i herbicidima.

Zatravljivanje vinograda

Ovaj način održavanja tla u vinogradima najčešće se primjenjuje kod vinograda zasađenim na nagnutim terenima radi sprječavanja erozije. Vinogradi se zatravljuju sjetvom djetelinsko travnih smjesa. Trava se tijekom vegetacije kosi 2-4 puta, a ostavlja se u međurednom prostoru.

Ovaj način održavanja vinograda odličan je zbog:

 • pozitivnog utjecaja na zadržavanje vlage u tlu,
 • povećanja organske tvari u tlu,
 • poboljšanje strukture tla.

Zatravljivanje vinograda

Održavanje vinograda bez obrade tla

Održavanje vinograda bez obrade tla dalo je dobre rezultate. U takvim vinogradima gnoji se samo površinski, dok se korovi uništavaju košnjom ili herbicidima, odnosno kombinirano.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.