Jagode na foliji
Jagode na foliji
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Postavljanje folije za jagode

Tijekom mjeseca svibnja na tlo se postavlja folija za jagode sa rupama. Jagode zauzimaju malo mjesta, a rode već prve godine pa su vrlo interesantne za uzgoj.

Uzgoj jagoda na foliji prakticira se sve više, a sam uzgoj sastoji se i od pokrivanja pripremljenog zemljišta folijom. Zemljište mora biti ravno ili malo nagnuto (najviše do 8 %). Na većim površinama folija se postavlja mehanizirano, dok se na manjim površinama postavlja ručno.

Jagode se na foliji sade od srpnja do rujna.

Rupe na foliji prosječno su u razmaku 25-30 cm po sistemu cik-cak, a širina folije varira od 70-120 cm. U otvore široke 6-8 cm sade se jagode i tako se štite od velikog porasta korova. Širina folije može biti i uža, pa se na sve folije koje su uže od 80 cm sadi jedan red jagoda, za razliku od folija koje su iznad 80 cm široke i na koje se sade 2 reda jagoda.

Kako ne bi došlo do podizanja folije uslijed vjetra potrebno ju je pričvrstiti za tlo sa svih strana. Ako se jagoda uzgaja kao jednogodišnja kultura koriste se tanje folije, a ako se uzgaja kao višegodišnja kultura upotrebljava se folija debljine 0,15-0,20 mm.

Prednosti uzgoja jagoda na foliji su višestruke:

  • prinos se povećava za 20-ak %,
  • uzgojem na foliji omogućava se ranija berba,
  • smanjena je potreba za pesticidima,
  • biljke se štite od niskih temperatura i smrzavanja,
  • održava se fizička struktura tla jer folija sprječava da kiša sabije tlo,
  • povećava se toplina i vlažnost tla,
  • sprječava se rast korova jer folija ne propušta svjetlo,
  • svjetlo koje se reflektira dopire do listova jagoda te pomaže biljci da brže poraste uslijed povećanja fotosinteze.

Uzgojem jagoda na foliji dobivamo zdravije plodove jer plodovi ne padaju na tlo zbog svoje težine pa je smanjeno trunjenje.

Ispod folije postavlja se sustav za navodnjavanje kapanjem. Ovisno o tipu tla, potrebno je navodnjavati sa 3-6 l vode na 1 m2 dnevno, a po potrebi postavljaju se i orošivači.

Ispod folije u manjoj mjeri raste korov i primaju se vriježe, s toga se može dogoditi da ispod folije naraste sadnica jagode i cijeli plod.

Folija za jagode može se kupiti u većini poljoprivrednih ljekarni.

Berba jagoda

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.