Leucoptera malifoliella
Leucoptera malifoliella
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Preporuka voćarima - pratite let moljca kružnih mina

U uvjetima promjenljivog kišnog i hladnog vremena te pojave lokalnih pljuskova i magle u toplijim jutarnjim satima, ostvareni su idealni uvjeti za razvoj kritične populacije minera kružnih mina.

Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) gospodarski je najopasnija vrsta jer uslijed velike brojnosti može prouzročiti velike štete.

Oštećenja

Štetnik napada lišće na kojima su vidljive kružne mine koje mogu biti velike i do 12 mm, a kod jačeg napada pokrivaju veliki dio lista.

Štete na listu

Kako izgleda

Ovaj srebrno sivi leptir velik je svega 5-6 mm, dok mu raspon krila bude i od 8 mm. Na prednjim krilima ima smećkaste crte koje su okružene bakrenastim zonama. Stražnja krila su resasta.

Leucoptera malifoliella

Gusjenice su vrlo sitne, duge do 4 mm, žute do svjetlosmeđe boje sa smeđom glavom.

Gusjenica

Biologija

Razvija 2-3 generacije u godini. Leptirići prve generacije pojavljuju se tijekom travnja i svibnja, te u lipnju počinju odlagati sjajna, mliječno-bijela jajašca na naličje listova, obično uz nervaturu (lisne žile). Prezimi u stadiju kukuljice u bijelim kokonima na otpalom lišću, pukotinama kore, drvenoj armaturi, a vrlo rijetko u tlu. Svaka ženka prosječno odloži 50-ak jaja čiji razvoj traje do 16 dana. Gusjenica se ubušuje u list i stvara kružne mine iznutra prema van. Nakon 25 dana gusjenica napušta list i zakukulji se na kori ili između lišća. Druga generacija napravi najveće štete, a pojavljuje se krajem lipnja i početkom srpnja.

Suzbijanje

  • Obradom tla uništavaju se moljci koji prezime u ili na tlu (moljci točkastih i vrećastih mina te patuljasti moljac miner). Zimsko prskanje se primjenjuje samo za vrste koje prezimljuju na voćkama (moljci vijugavih i kružnih mina).

  • Insekticidi se primjenjuju odmah nakon cvatnje ili ako se tijekom proljeća nađe jedna mina na 10 listova (tokom ljeta 2 mine na jednom listu). Preciznije određivanje trenutka tretiranja moguće je postavljanjem feromonskim mamaca ili metodom 100 udaraca gdje je kritičan broj 8 ulovljenih leptira. Tada je potrebna primjena insekticida najkasnije od početka pojave gusjenica jer je kasnije stadije gusjenica otežano suzbijati zbog odumrle lisne epiderme iznad mina koje onemogućuju djelovanje insketicida.

Popis dozvoljenih insekticida za suzbijanje

AKTIVNA TVAR SREDSTVO KONCENTRACIJA/DOZA
klorpirifos-metil Rely 40 0,125 %
dimetoat Calinogor 0,15 – 0,20 % - gusjenice lisnih minera
dimetoat Perfekthion 0,075 - 0,1 % (7,5 - 10 ml u 10 l vode)
deltametrin Decis 2,5 EC 0,03 % - 0,05 %
deltametrin Decide 0,03 % - 0,05 %
lambda cihalotrin Kaiso 0,01 - 0,015 %
lambda cihalotrin Lamdex 5 EC 0,01 - 0,015 %
gama cihalotrin Vantex 0,005 %
diflubenzuron Dimilin SC 48 0,02 %
imidakloprid Boxer 200 SL 0,0375 - 0,05 %
imidakloprid Kohinor 200 SL 0,0375 - 0,05 %
imidakloprid Confidor SL 200 0,0375 - 0,05 %
tiakloprid Calypso SC 480 0,02 %
metoksifenozid Runner 240 SC 0,04 %-0,06% (40-60 ml u 100 l vode odnosno 4-6 ml u 10 l vode)
acetamiprid Mospilan 20 SP 0,025 - 0,035 %
abamektin Vertimec 018 EC 0,75 – 1,0 l/ha uz dodatak 0,25 % mineralnog ulja

Brojnost letira minera je tijekom travnja bila velika te se preporuča primjena gore navedenih insekticida.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.