Vinograd
Vinograd
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Jaka bura uništila vinograd - kako pomoći čokotu da se oporavi?

Ovaj članak napisan je kao odgovor na slijedeći korisnički upit:

Bura mi je uništila vinograd, na svakoj lozi su bila po dva grozda, jako dobro rodilo. Nakon bure ostala je samo loza uništena pri vrhu. Šta da sad radim, kako spasiti panj?

Mirjana Maraš, 22. svibnja. 2019. 12:40

Jaki udari vjetra koji uzrokuju oštećenja na brzorastućim mladicama najčešće se pojavljuju u kasnije proljeće i rano ljeto.

U ovom periodu mladice loze još su nježne pa se lako lome uslijed jakog vjetra. Kasnije u sezoni kada izdanci već „sazriju“ rjeđe se oštećuje mladica, ali zato više stradava list. Teško oštećenje mladica i lista smanjuje fotosintezu čime se direktno narušava kvaliteta grozda, ali i cijelog čokota.

Mladice koje su oštećene odumrijet će na mjestu loma.

Pravilna njega vinograda nakon nezapamćeno jake bure u svibnju uključuje nekoliko koraka.

Kako je čokot u stanju šoka potrebno mu je pomoći da prebrodi ovo stresno stanje. Savjetujem da se obavi tretman biostimulatorima. Biostimulatori koji su 100% biljnog podrijetla i dobiveni procesom bakterijske fermentacije pomažu biljkama da prebrode stres i nepovoljne vremenske uvjete. Osim aplikacije biostimulatora, preporučujem i folijarni tretman gnojivima koji sadrže osim makroelemenata i mikronutrijente.

Ne preporučuje se skidanje sve zelene lisne mase jer biljka doživljava još veći šok. Bez zelene lisne mase nema organa preko kojih se vrši transpiracija, a kako slijedi ljeto i visoke temperature bez transpiracije čokot može doživjeti toplotni udar. Osim toga, kolanjem sokova čokot će se orijentirati na ubrzani rast zelene mase što će rezultirati pojavom velikog broja jalovih mladica.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.