Nedostatak bora
Nedostatak bora
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Folijarna gnojidba vinograda borom

Gnojidba putem lista postala je potpuno prihvatljiva, a dokazano je i bolje djelovanje nekih elemenata nego gnojidba klasičnim putem. S obzirom da se svake godine iz tla iznose velike količine hranjiva, gnojidbom utječemo na zdravstveno stanje vinove loze.

Prednosti folijarne gnojidbe

Hranjiva koja su primjenjena putem lista (folijarno) brže se usvajaju i iskorištavaju nego ona koja su primjenjena putem tla. Jedini preduvjet za prihranu putem lista je razvijena lisna masa. Prihrana preko lista omogućava vinogradarima kombinaciju gnojidbe i tretmana zaštite vinove loze od bolesti i štetnika istovremeno, pa je preporučljivo prihranu obavljati u 2-3 navrata (jednom ili dva puta prije cvatnje, a jednom poslije cvatnje).

Istraživanja su pokazala da folijarnom gnojidbom možemo povećati prinose i do 25%.

Simptomi nedostatka bora na vinovoj lozi

Na lišću se pojavljuju nekrotične mrlje žute boje kod bijelih sorata, te crvene mrlje kod crnih sorata. Kružne nekroze pojavljuju se prvo na rubovima lišća, a zatim u sredini lista. Rast mladica je usporen, loza poprima žbunjasti izgled, a internodiji (razmaci između koljenaca) su skraćeni.

Nedostaci bora na listu

Otežana je cvatnja i oplodnja jer je klijavost polena vrlo slaba, pa dobijemo rehuljav grozd sa puno sitnih bobica koje su prekrivene žućkastom nekrozom i naborane.

Nedostaci bora na grozdu

Nedostatak bora najčešće se pojavljuje na kiselim i vapnenim tlima gdje pH prelazi 8, ali isto i na pjeskovitom zemljištu.

Vinova loza iz tla iznosi 80-200 grama bora na 1 ha, a tla koja sadrže 0,8-1 mg bora na 1 kg suhog tla smatraju se dovoljno opskrbljena za uzgoj vinove loze.

Na tržištu postoji nekoliko preparata na bazi bora, a razlikuju se u koncentriranosti.

  • Fertina B je dušično-borna otopina koja se primjenjuje neposredno prije cvatnje u koncentraciji 0,5-1%. Primjenom bora u ovoj fazi osiguravamo sigurniju cvatnju i kvalitetniju oplodnju jer bor povećava klijavost polena.
  • Borogreen L je tekuće mineralno gnojivo na bazi bora. Tretiranje ovim gnojivom preporuča se prije cvatnje te u fazi razvoja plodova. Sadrži 11% bora.
  • Terarossa Bor 150 je folijarno gnojivo izuzetne topivosti (EC formulacija). Sadrži ovlaživač koji omogućava proizvodu da se širi po lisnoj površini. Otporan je na kišu i ne ispire se sa površine lista.
  • Foliarel 21% B sadrži visoku koncentraciju vodotopivog bora na bazi Na-perborata.
  • Agrobor je gnojivo na bazi borne kiseline. Sadrži ukupno 17 % bora koji je vrlo teško topiv u vodi.
  • Foliarel Liquido je gnojivo na bazi bor-etanol amina. Ovo gnojivo sadrži manju koncentraciju bora (11%). U ovu skupinu pripadaju još Bortrac 150 i Folibor.
  • Folifertil B - preporučuje se primijeniti 1-3 puta tijekom vegetacije. Karenca iznosi 10 dana.
  • Folifertil B11 - formuliran je na osnovi potpuno topivog oblika dušika i bora, uz dodatke koji omogućuju dobro ovlaživanje lista kao i bržu apsorpciju hranjiva u list.
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.