Tuča
Tuča
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Kako zaštititi vinograd od tuče

Protugradnom zaštitom štitite svoju investiciju u vidu čokota i zaštite uroda.

Tuča, led ili grad štetna je oborina koja se javlja u toplom dijelu godine zbog intenzivnog uzdizanja toplog i vlažnog zraka u gornje slojeve atmosfere.

Zbog kondenzacije vode u uvjetima gdje je temperatura ispod nule dolazi do stvaranja leda.

Štete od tuče

Osim što tuča radi izravne štete na bobicama i peteljkovini, ona također smanjuje lisnu površinu te oštećuje mladice. Ukoliko je tuča napravila štetu na mladicama dok su one još mlade i zelene, zaustavlja se kolanje vode sa hranjivima. Zbog oštećenih mladica zaustavlja se razvoj grožđa do čak 20 dana (ovisi o veličini štete).

Nakon tuče oštećeni čokoti tjeraju lisnu površinu iz spavajućih pupova te na taj način pokušavaju obnoviti lisnu površinu. Dok pupovi tjeraju nove mladice i pokušavaju obnoviti lisnu masu, zaustavlja se razvoj grožđa.

Zbog tjeranja zaperaka koji su potjerali iz spavajućih pupova, a vrlo su osjetljivi na plamenjaču dolazi do povećanih troškova zaštite.

Prednosti protugradne mreže

  • izbjegavaju se trajne štete na nasadu,
  • stvaraju se povoljniji mikroklimatski odnosi u nasadu,
  • smanjeno je strujanje vjetra što pridonosi manjem oštećenju mladica,
  • urod je zaštićen od ptica.

Postavljanje zaštitne mreže

Mreža je načinjena od umjetnih vlakana koja je propusna za sunce. Vrlo je lagana i razmješta se kao krov iznad redova.

Protugradna mreža

Postavlja se:

  • na vlastitu armaturu od drveta ili betona koja je pomoću sajli usidrena u tlo,
  • na fiksne metalne konstrukcije koje zahtijevaju skidanje mreže prije zimskog perioda.

Mreže se fiksiraju PVC kopčama na žicu.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.