D. Marjanović, mag.ing.agr.

Čimbenici koji utječu na plodnost tla

Plodnost tla je sposobnost tla da biljci osigura sva potrebna hranjiva, vodu, zrak i toplinu kako biljka imala povoljne uvjete neophodne za rast i razvoj.

Plodnost tla kompleksno je svojstvo kojega čini manje ili više sposobnim za uzgoj bilja. Plodnost tla može se definirati kao ukupna količina biogenih elemenata koja se nalaze u tlu i osiguravaju biljkama neometani rast i razvoj. Najlakše se može definirati preko količine organske tvari koju biljke mogu sintetizirati tijekom svoje vegetacije.

Količina organske tvari ovisi ovisi o biološkim, klimatskim i zemljišnim čimbenicima pa je ukupnu plodnost teško precizno odrediti. Plodno tlo je najčešće neutralne reakcije, dobrih je fizikalno-kemijskih svojstava i ne sadrži štetne tvari.

Biljke tijekom svog rasta moraju imati na raspolaganju:

  • makroelemente (duškik, fosfor, kalij, sumpor, kalcij, magnezij i željezo),
  • mikroelemente (bor, mangan, cink, bakar, molibden, klor i nikal),
  • korisne elemente (kobalt, natrij, silicij, aluminij, selen, vanadij, lantan)

Unutar skupine makroelemenata izdvaja se skupina organogenih elemenata (ugljik, kisik i vodik) koji čine 90% žive tvari tla u koju se ne ubrajaju dušik, fosfor i sumpor iako i oni sudjeluju u građi organske tvari.

Korisni elementi pod optimalnim uvjetima rasta biljke nemaju fiziološku ulogu, ali imaju povoljan utjecaj ukoliko uvjeti rasta postanu lošiji.

Dva su osobito važna čimbenika koja utječu na plodnost tla

Čimbenik intenziteta

Čimbenik intenziteta predstavlja koncentraciju hranjiva koja su dostupna biljci u otopini tla. Ioni i helati koji se nalaze u tlu mijenjaju svoju koncentraciju tijekom vegetacije zbog intenzivnog rasta biljaka, tipa tla te vremenskih prilika. Tijekom vegetacije hranjiva dolaze iz čvrste faze u otopinu tla, ali iz otopine se i troše jer ih biljke usvajaju za svoj rast.

Čimbenik kapaciteta

Čimbenik kapaciteta predstavlja rezervu hranjiva u tlu. Hranjiva koja se nalaze u rezervi oslobađaju se iz čvrste faze tla u otopinu. Hranjiva koja se nalaze u čvrstoj fazi tla i vezana su za organsku tvar ili minerale teško su dostupna biljkama te čine trajnu rezervu. Kako bi takva hranjiva postala pristupačna biljkama mora doći do mineralizacije i raspadanja. Za proces mineralizacije vrlo su bitni mikroorganizmi koji se nalaze u tlu. Mikroorganizmi rastvaraju organsku tvar i razlažu ih na minerale koji su biljkama pristupačni. Prilikom raspadanja humusa stvara se CO2 koji je biljkama potreban za asimilaciju. Proces raspadanja minerala u tlu dugotrajan je proces, ali vrlo bitan jer on određuje plodnost tla.

Kako održati ili povećati plodnost tla?

Prirodnu plodnost tla možemo držati primjenom gnojiva, rotacijom usjeva, odgovarajućom obradom tla, zaoravanjem žetvenih ostataka, zelenom gnojidbom, mjerama popravka tla poput kalcizacije.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.