Vađenje krumpira
Vađenje krumpira
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Idealno vrijeme za vađenje krumpira

Sezona vađenja krumpira uskoro kreće, a vađenje nedozrelog krumpira najveća je greška koju možemo učiniti.

Idealno vrijeme za vađenje krumpira

Idealno vrijeme za vađenje krumpira je druga polovica kolovoza i prva polovica rujna. Ranije sorte krumpira moguće je vaditi već tokom ljeta, no nikako ne valja uraniti sa ovim zahvatom jer pokožica krumpira još nije dovoljno čvrsta i guli se pa je znatno teže skladištiti krumpir.

Čvrsta pokožica krumpira kreće se stvarati kada cima prirodno odumre jer tada gomolji završe svoj fiziološki razvoj. Zrela pokožica važna je za skladištenje krumpira jer ona sprječava ulazak patogena u gomolje pa je lakše skladištenje.

Kod vađenja krumpira, idealno bi bilo pričekati da se tlo malo ohladi i tek ga onda izvaditi jer to pozitivno djeluje na čuvanje krumpira. Sunčano i suho vrijeme idealno je za vađenje krumpira jer gomolji nisu toliko uprljani tlom pa je lakše čišćenje i transport.

Vađenje krumpira

Prije samog vađenja potrebno je površinu očistiti od nadzemnog dijela stabljike, te krumpir ostaviti još tjedan dana u tlu kako bi pokožica očvrsnula.

Kod vađenja krumpira treba voditi računa o što manjem oštećenju gomolja. Na malim površina krumpir se još uvijek vadi ručno motikama. Ovaj način vađenja krumpira predstavlja najstariji i najteži način vađenja, ali je manja vjerojatnost da će doći do mehaničkog oštećenja gomolja. Na većim površinama krumpir se vadi plugom ogrtačem koji gomolje izbaci na površinu nakon čega se oni sakupljaju ručno. Međutim, danas postoje i specijalni plugovi za vađenje krumpira koji su posebno efikasni na velikim površinama.

Mehanizirana berba u North Lincolnshire

Izvađeni krumpir potrebno je ostaviti nekoliko dana da se posuši, ali nikako ne smije biti izložen izravnoj svjetlosti jer bi pozelenio. Također, izlaganjem krumpira suncu dolazi od ožegotina na gomoljima, a raste i količina solanina, otrovnog alkaloida koji može negativno djelovati na vaše zdravlje.

Ručno vađenje krumpira pomoću vila

Čuvanje krumpira

U specijaliziranim skladištima krumpir se može čuvati i do 10 mjeseci, no većina proizvođača krumpir skladišti u improviziranim objektima pa je poželjno da zadovolje barem neke uvjete uspješnog čuvanja. U takvim objektima preporučuje se da temperatura bude 4-8 °C i relativna vlaga zraka oko 90%. Preniske temperature uzrokuju slatkoću krumpira u jelu, a previsoke potiču klijanje te isušuju gomolje. Objekt je potrebno povremeno provjetravati.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.