GMO kukuruz
GMO kukuruz
D. Marjanović, mag.ing.agr.
Internet

Na području EU raste broj površina pod GMO kulturama

Iako je SAD i dalje vodeća zemlja prema uzgoju GM kultura, površine zasijane genetski modificiranim kulturama povećavaju se svugdje u svijetu.

U SAD-u se GM kulture proizvode na površini od 72,9 milijuna hektara, a nakon toga slijedi Brazil sa 49,1 milijun hektara, Argentina sa 23,8 milijuna, Kanada sa 11,6 milijuna te Indija sa 10,8 milijuna hektara. Ovih pet zemalja otpada 91 posto površina pod GM kulturama (prenosi Agroburza).

Povećanje zabilježeno i u Europi

Kako diljem svijeta rastu površine pod GMO usjevima, rast je zabilježen i u Europi gdje su površine pod GM kulturama porasle za 17 % u odnosu na 2015. godinu pa sada površine pod GM kulturama prelaze 130.000 ha.

U Europi je apsolutni predvodnik Španjolska koja posjeduje 95 % površina na kojima se uzgajaju GM kulture. Ona jedina bilježi rast proizvodnje GM kultura na području starog kontinenta. Slijede je Portugal koji je površine pod GM kulturama smanjio na 7.069 hektara, Slovačka sa 138 hektara i Češka sa 75 hektara. Rumunjska je prestala uzgajati GM kulture kako prenosi Euractiv.

Što se najviše uzgaja u svijetu i Europi?

Soja je najraširenija GM kultura koja se proizvodi na 91,4 milijuna hetara što je polovica površina pod GMO usjevima. U Europi se najviše uzgaja kukuruz MON81 koji proizvodi Monsanto.

GMO kukuruz

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.