D. Marjanović, mag.ing.agr.

EU pomaže hrvatskim voćarima

Voćari iz Hrvatske uključeni su u projekt izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća. Ove mjere uvedene su kao odgovor Ruskoj Federaciji za uvoz svježeg asortimana iz članica EU. U isplatu ovih potpora uključen su proizvođači mandarina i jabuka.

Europska komisija donijela DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 2017/1165 ?d 20. travnja 2017. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća koja je stupila na snagu 1. srpnja 2017. godine i primjenjuje se od toga datuma do datuma kada će količine dodijeljene državi članici biti iskorištene ili najkasnije do 30. lipnja 2018. godine. Kako bi olakšalo provedbu ove mjere Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju (NN 77/17) koji će stupiti na snagu 12. kolovoza 2017. i kojim se osigurava provedba Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/1165.

U skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1165 i usvojenim Pravilnikom izrađene su i Upute za proizvođače i Upute za primatelje proizvoda povučenih s tržišta koje će od 12. kolovoza 2017. biti objavljene na web stranici www.mps.hr

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1165 Republici Hrvatskoj dodijeljeno je:

  • 850 t za mandarinu,
  • 510 t za jabuku te dodatna kvota od
  • 2.000 t za jedan ili više proizvoda.

Stručno povjerenstvo imenovano od strane Ministarstva poljoprivrede utvrdilo je model podjele za dodatnu količinu od 2000 tona, pa dodatna kvota proizvođačima jabuka ne smije prijeći 1670 tona dok je 330 tona odvojeno za proizvođače mandarina. Europska komisija je na temelju praćenja stanja na tržištu voća i povrća Europske unije procijenila kako se situacija u međurazdoblju ipak poboljšala s obzirom da su se brojni proizvođači nakon uvođenja ruskog embarga preorijentirali na neku drugu proizvodnju ili su pronašli nove tržišne niše te su tržišni viškovi manji, a i cijene su se stabilizirale. Takav rasplet utjecao je na značajno smanjivanje kvota svakoj pojedinoj članici pa tako i RH.

Pojedini proizvođač kroz ovaj projekt može isporučiti najviše 10 % od ukupnih količina jabuka ili mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu, a količine su izračunate temeljem regionalnog prinosa koji za mandarinu iznosi 21,8 t/ha, a za jabuku 18,5 t/ha.

Preuzeto sa: Ministarstvo poljoprivrede

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.