Kopanje rupe i sadnja
Kopanje rupe i sadnja
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Priprema zemljišta za sadnju voćaka

Duboka ocjedita pjeskovito-ilovasta tla idealna su za sadnju voćaka. Sadnja se obavlja u vrijeme mirovanja vegetacije, a to je najčešće u jesen ili proljeće. Zimi se ne preporučuje saditi voćke jer je tlo najčešće smrznuto i puno vlage.

Vrijeme sadnje voćaka prvenstveno ovisi o klimatskim prilikama. U kontinentalnim predjelima sadnja se obavlja tijekom jeseni ili na proljeće, dok se u južnim predjelima sadnja može obavljati cijele zime.

Priprema površine za sadnju voćnjaka vrlo je bitna jer jednom posađena voćka ostaje na tom mjestu 15 godina i više, a greške koje se učine na početku kasnije se teško isprave.

Poslovi prije sadnje

Prije same sadnje voćaka potrebno je obaviti:

  • duboko rahljenje tla (oranje, podrivanje ili rigolanje),
  • meliorativnu gnojidbu,
  • plan sadnje (sa rasporedom voćnih vrsta u voćnjaku, sorata i podloga te skicu rasporeda redova i sadnih mjesta)
  • priprema sadnice za sadnju
Priprema tla za podizanje voćnjaka

Podrivanje - obavlja se tijekom kolovoza na dubinu od 70 cm.

Tanjuranje - tanjuranje se obavlja neposredno nakon podirivanja kako bi razbili velike komade tla.

Meliorativna gnojiba - vrši se isključivo na temelju kemijske analize tla, a potrebno ju je obaviti neposredno prije oranja.

Oranje - obavlja se tijekom rujna na dubinu 45-50 cm. Tlo ne smije biti jako vlažno, ali niti presuho.

Zatvaranje brazde - vrši se neposredno nakon oranja i to pomoću tanjurača.

Završna priprema - obavlja se pomoću rotodrljača ili drljačom kao bi osigurali rahlo zemljište.

Razmjeravanje pred sadnju - ovu operaciju potrebno je obaviti do kraja listopada.

Priprema sadnice

Prije sadnje sadnice je potrebno dobro pregledati, a ako im se korijen osušio potrebno je korijen umočiti u vodu i tako ostaviti 24 sata.

Namakanje sadnica u vodi

Ako sadnice planirate saditi nekoliko dana nakon što ste ih kupili potrebno ih je utrapiti. Sadnice se utrape na mjesto gdje se ne slijeva i zadržava voda. Trapljenje voćaka obavlja se u jarak dubine 50 cm, a širine nešto veće od promjera korijenove mreže. Prije utrapljivanja sadnice je potrebno razvezati iz snopova tako da kada voćku stavimo u jarak vlažno tlo dopire do korijena sa svih strana (kada su sadnice u snopovima između korijena se nalaze velike šupljine koje su ispunjene zrakom pa vlažno tlo ne dopire sa svih strana do korijena). Korijenje je potrebno prekriti slojem sipkog tla i popuniti rupe između korijenja. Na to se nabaci još jedan sloj rahlog tla i lagano stisne te zalije vodom. Tlo treba održavati vlažnim.

Neposredno prije sadnje potrebno je odstraniti sve oštećene dijelove korijena te korijen namočiti u mješavinu zemlje, kravlje balege i 1%-tnu otopinu Cuprablau-a.

Sadnja

Voćke sadimo za vrijeme mirovanja vegetacije. Voćka koja je posađena u jesen ima bolje uvijete za učvršćivanje i obnavljanje korijenove mreže. Za sadnju se uzimaju samo zdrave sadnice sa dobro razvijenim nadzemnim dijelom i korijenovom mrežom.

Dijagram sadnje

Ilustracija ispravne dubine sadnje

Samoj sadnji voćaka prethodi kopanje jama u koju ćemo saditi voćku. Jama treba biti dimenzija 50 x 50 cm ili 60 x 60 cm. Jamu je poželjno prekopati dublje te na dno jame vratiti površinski sloj tla. Bitno je da promjer jame bude veći od promjera korijenovog sustava kako bi se žile mogle nesmetano razvijati. Pripremljena sadnica se postavi 3-5 cm od kolca. Kolac mora biti dovoljno visok tako da dopire do visine osnovnih skeletnih grana. Važno je sadnicu postaviti uvijek sa iste strane kolca. Kolac ima više funkcija, a neke od bitnijih su sprječavanje lomljenja novo-posađenih voćaka, štiti sadnicu od vjetra. Kolac se koristi samo prve dvije godine. Moramo paziti da je spojno mjesto podloge i plemke (cijepno mjesto) nekih 10 cm iznad zemlje.

Kopanje rupe

Kopanje rupe i sadnja

Popunjavanje šupljine oko korijena

Uz kolac se napravi mali humak u jami, a na njega se rasprostre korijenje. Na korijenje se nasipa usitnjeno tlo i lagano pritisne da se popune šupljine oko korijena. Na sloj tla stavi se gnoj (20-30 kg zreloj gnoja po sadnici), ali ne direktno na korijen kako ga ne bi spalilo. Rupa se do kraja napuni zemljom. Nakon sadnje voćku je potrebno zalijati sa 30 litara vode po sadnici.

Odmah nakon sadnje voćku je potrebno vezati za armaturu.

Greške kod sadnje

Greške kod sadnje najčešće se odnose na dubinu sadnje. Preduboka sadnja usporava rast voćke pa ona zaostaje u razvoju, tjera izboje iznad vrata korijena, a vrlo često dolazi do pucanja kore. Ukoliko je sadnja obavljena preplitko sadnica biva izložena suši.

Izloženo cijepno mjesto

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.