Jagode
Jagode
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Isplativost uzgoja jagode

Prvi novac u sezoni poljoprivrednicima donose jagode. Jagode su prvo svježe voće koje se javlja na tržnici nakon zime, a tada postižu i najviše cijene. Zarada od uzgoja jagoda je dobra, ali su i ulaganja pozajmašna, posebno prve godine.

Jagoda je voćna vrsta koja se lako prodaje, a postoje i velike mogućnosti izvoza.

U Hrvatskoj uvoznu bilancu "popravljaju" kulture koje su uvezene iz Moldavije, Albanije, Turske, a jagodu uvozimo iz Tanzanije i Urugvaja što jasno prikazuje kako naši poljoprivrednici nemaju razvijenu poljoprivrednu strategiju, pa smo zbog needuciranosti, ali i siromaštva skloni vjerovanju da se u Hrvatskoj doista ništa ne isplati proizvoditi.

Milijuni hektara neobrađenih površina jednog dana će se prepustiti strancima jer su naši poljoprivrednici prepušteni vlastitom snalaženju na tržištu.

Uzgoj

Jagoda preferira temperaturu od 20-25 °C sa umjereno kontinentalnom klimom. Zahtjeva puno vode jer ima veliku lisnu površinu i kratak korijenov sistem. Najviše vode zahtjeva u svibnju i lipnju kada sazrijevaju plodovi. Uzgaja se do 700 m nadmorske visine, a najpovoljniji položaji su nizine uz rijeku. Na površinu od 1ha moguće je zasaditi oko 40000 sadnica jagode što čini najveći trošak u prvoj godini. Sadi se u dvored na razmak 30 x 30 cm.

Što se tiče prinosa on je još uvijek mali. Prema dostupnim informacijama kreće se od 1,8 tona u Primorsko-goranskoj županiji do 12,5 tona u Zadarskoj županiji, dok uzgajivači u Italiji ubiru i 25 tona, a u Španjolskoj i iznad 37 tona po hektaru.

Uzgoj jagode na otvorenom

Teškoće u proizvodnji

Najveća teškoća u našoj proizvodnji je što jagoda dolazi na tržište u svibnju što ruši otkupnu cijenu. Na više od 75 % površina kod nas jagoda se uzgaja klasičnom proizvodnjom što daje mali urod, a drugi problem se javlja što sezona berbe traje samo 30-45 dana. Grijani plastenici i staklenici produljuju sezonu, ali i poskupljuju proizvodnju pa se uzgajivači teško odlučuju za takve investicije.

Zagrebačka županija već godinama subvencionira kupnju sadnica jagoda jer površine na kojima se uzgaja nisu dostatne za potrebe domaćeg tržišta.

Kalkulacija proizvodnje jagoda na 1 ha

Naziv Mjerna jedinica Iznos
Prinos kg/ha 24.200
Cijena kn/ha 11
UKUPNI PRIHOD KN/HA 266.200
Sadnica (prva godina) kn/ha 72.000
Mehanizacija (prva godina) kn/ha 2.000
Folija (prva godina) kn/ha 1.613
Cijevi za navodnjavanje (prva godina) kn/ha 11.600
Sadnja (prva godina) kn/ha 4.400
Organsko gnojivo (prva godina) kn/ha 6.000
Mineralno gnojivo (prva godina) kn/ha 5.539
Mineralno gnojivo (druga godina) kn/ha 3.760
Sredstva za zaštitu bilja kn/ha 19.539
Košarice kn/ha 14.520
Letvarice kn/ha 14.520
Berba kn/ha 69.143
Čišćenje vriježe kn/ha 4.000
Trošak vlastite mehanizacije (prva godina) kn/ha 2.701
Trošak vlastite mehanizacije (druga godina) kn/ha 1.355
Ostali troškovi kn/ha 2.000
Ukupni varijabilni troškovi (prva godina) kn/ha 229.575
Ukupni varijabilni trošak (druga godina) kn/ha 128.837
Dobit prva godina kn/ha 36.625
Dobit druga godina kn/ha 137.363

Preuzeto sa gospodarski.hr.

Još malo o berbi

Berba jagoda obavlja se u plastične posudice veličine 250 ili 500 g. Za svježu potrošnju mora se brati sa peteljkovinom. Najkvalitetniji su proizvodi koji su potpuno zreli i obojani, ali oni teško podnose transport. Ako se jagoda isporučuje na udaljena tržišta mora biti 2/3 ploda obojano, a vrh mora biti bijele boje. Plodovi za industrijsku preradu moraju biti potpuno zreli i oni se beru bez peteljkovine.

Bere se svakih 2-3 dana. Za berbu 1 ha jagodnjaka potrebno je 15-20 radnika koji tijekom jednog sata nabere oko 7 kg jagoda.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.