Berba jabuka
Berba jabuka
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Gnojidba voćnjaka nakon berbe

Razdoblje pune rodnosti voćaka najvažnija je s pogleda proizvodnje i u tom razdoblju gnojidba je vrlo važna agrotehnička mjera.

Gnojidba voćaka nakon berbe dobra je agronomska praksa koja se sve više primjenjuje s ciljem poboljšanja kvalitete voća jer unosom gnojiva nakon berbe omogućavamo biljkama akumulaciju rezervnih hranjiva koja su bitna za ponovno kretanje vegetacije u proljeće. Tijekom uzgoja voćaka bitno je osigurati optimalne količine hranjiva, pa je u tlo potrebno unijeti dušik, fosfor, kalij, ali i bor, cink i magnezij.

Jesenska ili osnovna gnojidba voćnjaka obavlja se nakon berbe te je vrlo bitna jer se unosom gnojiva u ovom periodu osiguravaju hranjiva za sljedeću vegetacijsku godinu. Izuzetak su masline koje još uvijek imaju plodove te se većinom prihranjuju do berbe unosom hranjiva u tlo i folijarno.

Pojedine voćne vrste traže različitu količinu hranjiva što ovisi o sorti, tipu tla, klimatskim uvjetima, ali i kvaliteti prinosa. Za osiguranje dobre ishrane poželjno je obaviti kemijsku analizu tla sa kojom se utvrdi koliko ima pristupačnih hranjiva u tlu. Folijarnom analizom, tj. analizom lišća u određenoj fazi vegetacije također može pokazati potrebnu količinu biljnih hranjiva.

Aplikacija hranjiva

Redovita gnojidba voćnjaka obavlja se dva ili tri puta godišnje, a sastoji se od osnovne gnojidbe i prihrane. U osnovnoj gnojidbi primjenjuju se gnojiva s manje dušika, a više fosfora i kalija, dok se u prihrani primjenjuju dušična gnojiva.

Osnovna gnojidba je gnojidba koja se obavlja u jesen nakon berbe, a ubraja i gnojidbu organskim gnojivima. Organska gnojiva se apliciraju u jesen nakon berbe, ali sve treće do četvrte godine. Organska gnojiva primjenjuju se zajedno sa osnovnom gnojidbom mineralnim gnojivima.

U osnovnoj obradi koja se obavlja u jesen unose se NPK gnojiva sa manjim udjelom dušika, a više fosfora i kalija. U prosjeku za osnovnu gnojidbu po hektaru dodajemo 400-500 kg/ha NPK 15-15-15 ILI NPK 7-20-30 te 600-700 kg/ha NPK (SO3) 7-14-21

U maslinicima se gnojidba obavlja ranije kako bi se dio hranjiva iskoristio za završetak dozrijevanja i stvaranja ulja u plodovima. To je najčešće od rujna do studenog. Na skeletnim tlima gdje je nemoguća obrada tla, gnojivo je potrebno rasipati pred kišu.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.