Vinova loza
Vinova loza
D. Marjanović, mag.ing.agr.

U svibnju počinje prava zaštita vinove loze

Period od svibnja do kolovoza najvažniji je dio vegetacije i upravo tada treba krenuti sa borbom protiv najvažnijih štetnika vinove loze. Za neke kasnije sorte zaštita se može produžiti i do prve dekade rujna.

Početkom ovog mjeseca zaštitu treba usmjeriti na suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Plamenjača (peronospora)

Napada: list, cvijet, bobe, grozd, mladice

Simptomi:

Simptomi se najčešće javljaju na lišću, cvijetovima i grozdovima. Na licu lišća se javljaju uljaste pjege, dok se na naličju javlja bijela prevlaka (sporangiofori sa sporangijima) koja predstavlja najkarakterističniji simptom peronospore. Zaraženo tkivo počinje smeđiti, odumire i suši se. Do potpunog otpadanja lišća može doći već u srpnju. Na cvijetu može biti zaražena cvjetna kapica još prije otvaranja cvijeta. Cvat obično bude pokriven bijelim paperjem te se osuši. Bobice isto budu prekrivene bijelim paperjem, poprimaju plavičastu boju, smežuraju se i osuše.

Gljivica prezimljuje kao oospora u otpalom zaraženom lišću. Nakon sazrijevanja spore nošene kišom i vjetrom dospijevaju na zelene dijelove vinove loze. Za zarazu gljivica treba određene vrijednosti temperature (iznad 10 °C), kišu i aktivne puči na zelenim dijelovima vinove loze. Nakon što spora proklija kroz puč kažemo da je ostvarena primarna zaraza.

Plamenjača na licu lista

Plamenjača na naličju lista

Plamenjača na bobicama

Suzbijanje

Vrijeme primjene Aktivna tvar Sredstvo Suzbija
preventivno ditianon Delan 700 WDG plamenjaču
preventivno metriram Polyram DF plamenjaču
preventivno metiram + piraklostrobin Cabrio top plamenjaču i pepelnicu
kurativno folpet + azoksistrobin Universalis plamenjaču i pepelnicu
preventivno bakarni (I) oksid Nordox 75 WG plamenjaču

Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)

Napada: listove, zelene izboje, vitice, cvat, bobe

Simptomi:

Simptomi se javljaju na svim zelenim dijelovima vinove loze. Na lišću se pojavi u obliku pepeljaste prevlake okruglog oblika koji se s vremenom spajaju i sasvim prekriju plojku. Gljiva sisaljkama haustorijima crpi hranu pa se list ukruti, požuti, a s vremenom posmeđi. Na bobicama se zaraza javlja od trenutka zametanja pa sve do šaranja. Zaraza se najčešće dešava kada su bobice velike 2-3 mm, a uočava se pepeljasta prevlaka koja se brzo širi po bobici. Mlade bobice se osuše, a starije pucaju.

Gljiva prezimi kao micelij i odije u pupovima zaraženih čokota ili u formi plodnih tijela-kleistotecija. U pupu podnosi temperaturu od -15 °C.

Pepelnica na listu

Pepelnica na bobicama

Suzbijanje

Vrijeme primjene Aktivna tvar Sredstvo Suzbija
od razvoja mladice do pred cvatnju metiram + piraklostrobin Cabrio Top pepelnicu
pred cvatnju i nakon cvatnje boskalid Cantus pepelnicu
pred cvatnju i nakon cvatnje krezoksim-metil + boskalid Collis pepelnicu
prije ili na početku cvatnje krezoksim – metil Stroby WG pepelnicu
pred cvatnju i nakon cvatnje metrafenone Vivando pepelnicu
pred cvatnju i nakon cvatnje azoksistrobin Quadris pepelnicu
pred cvatnju i nakon cvatnje tebukonazol Folicur EW 250 pepelnicu, plamenjaču i sive plijesni
pred cvatnju i nakon cvatnje tebukonazol Mystic EC pepelnicu
pred cvatnju i nakon cvatnje tebukonazol + spiroksamin + triadimenol Falcon EC 460 pepelnicu
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.