Vinova loza
Vinova loza
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Preporuke vinogradarima - zaštita u mjesecu travnju

Vinovu lozu potrebno je zaštititi od velikog niza štetnika i bolesti koji je napadaju tijekom vegetacije. Sa porastom temperature u travnju, preporuča se obratiti pažnju na važnije bolesti i štetnike poput pepelnice, crne pjegavosti, plamenjače..

Ovisno o položajima, vinova loza je u fenofazi bubrenja pupova do pred kretanje vegetacije.

Bakrene pripravke poput NEORAM WG, CUPRABLAU Z, NORDOX 75 WG, BORDOŠKA JUHA možete još uvijek primjeniti ako je vinova loza u fazi bubrenja pupova. Na području zapadne kontinentalne Hrvatske vegetacija krene bujati ranije nego na vinogradima koji se nalaze istočnije. Kada mladice narastu preko 5 cm kreće se sa drugim suzbijanjem plamenjače, crne pjegavosti i pepelnice, a preporučljivo je krenuti i sa suzbijanjem grinja šiškarica koje se u ovoj fazi još ne vide, ali sisanjem sokova uzrokuju deformacije tkiva i zaustavljanje rasta mladica.

Prve zaraze mladica sa pepelnicom obično prođu neopaženo, ali se može prepoznati zaražena rozgva tijekom prethodne vegetacije. Pepelnicu je poželjno suzbijati preventivno odmah od faze bubrenja pupova, iako na tržištu ima i pesticida sa kurativnim djelovanjem.

Razlika između plamenjače i pepelnice

Preporuka za suzbijanje crne pjegavosti, plamenjače i pepelnice u fazi pojave listića je

DELAN 700 WDG + CHROMOSUL 80 ili

POLYRAM DF 250 + CHROMOSUL 80

Iz Bayera preporučuju korištenje ANTRACOL WG 70 za suzbijanje plamenjače i crne pjegavosti u kombinaciji sa ENVIDOR koji uspješno suzbija grinje šiškarice, ali tek nakon vunastog pupa. U vinogradima gdje je još uvijek prisutan vunasti pup ANTRACOL WG 70 se miješa sa pojačanom dozom močivog sumpora.

Crna pjegavost

Tretiranje se isto tako može obaviti sredstvom SHAVIT F (kontaktno djeluje na plamenjaču i crnu pjegavost, a sistemično na pepelnicu).

Protiv grinja učinkovit je DEMITAN, APOLLO 50 SC, VERTIMEC, a preporučljivo je suzbijanje novim akaricidom MASAI WP.

Kako bi spriječili nagli porast korova uslijed toplog vremena i velike vlažnosti, preporučljivo je koristiti herbicid GOAL koji ima kontaktno i rezidualno djelovanje i drži površinu čistom nekoliko mjeseci. U vinogradima starijim od 3 godine preporuča se prskanje herbicidom BASTA.

Važne napomene kod prskanja

  • Doze i koncentracije koje su navedene na ambalaži pesticida odnose se na klasično prskanje leđnim prskalicama gdje je 100 l škropiva dostatno za 800-1000 čokota u ovoj fazi razvoja.
  • Ukoliko koristite traktorske raspršivače utrošak škropiva zavisi od tlaka, brzine kretanja i tipa dizni, pa se pridržavajte hektarske doze s uputstva na pripravku umanjenje za 50% zbog malog volumena zelene mase.
  • Zaštitu planirajte barem 6 sati prije kiše i ne dozvolite da Vam sredstvo bude isprano.
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.