Zrioba grožđa
Zrioba grožđa
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Gnojidba vinove loze u završnoj fazi rasta bobica

Gnojidba vinove loze u fazi intenzivnog porasta bobica iznimo je važna jer potičemo otpornost loze na štetnike i poboljšavamo kvalitetu grožđa.

Kvaliteta grožđa kod berbe uvelike ovisi o njezi loze za vrijeme intenzivnog porasta bobica.

Gnojidba vinove loze u ovoj fazi rasta povećava količinu sladora, omogućava homogenije obojenje i ranije dozrijevanje bobica. Sa rastom loza uzima potrebne marko i mikroelemente iz tla. Najveći dio tih elemenata loza uzima iz prirode, a samo jedan dio dobiva iz gnojiva koje čovjek aplicira (organska i mineralna gnojiva).

Koja gnojiva primijeniti u završnoj fazi rasta bobica?

Za kvalitetne bobice grožđa preporučuje se gnojidba mikroelementima jer na taj način omogućavamo biljkama da preko lista prime dovoljnu količinu hranjiva.

Gnojiva koja je preporučljivo primijeniti u ovoj fazi rasta:

  1. Magnesiogreen 5-7 kg/ha +
  2. Hascon M10 AD 5 l/ha +
  3. Oligogreen 1kg/ha

Magnesiogreen je mineralno gnojivo s mikroelementima. Magnezij je neophodan kod tvorbe klorofila, za sintezu šećera i pektina, a u sinergizmu sa ostalim mikroelementima pospješuje djelovanje preparata. Odličan je izbor za gnojidbu preko lista.

Gnojivo sadrži:

Bor Bakar Cink Magnezij Mangan Sumpor
0,1% 0,1% 0,1% 16% 0,1% 33%

Preporuka za primjenu

Sredstvo se smije miješati sa s uobičajenim fitofarmaceutskim pripravcima, ali je preporuka da se koristi samo. Ne smije se miješati sa sredstvima koja sadrže fosfor.

Hascon M10 AD

Ovo visoko kvalitetno gnojivo osigurava odličan odnos fosfora i kalija u biljci. Primjenom ovog gnojiva pospješujemo bojanje i dozrijevanje bobica, ali isto tako i povećavamo količinu šećera, polifenola i antocijana. Njegova primjena sprječava pucanje bobica te povisuje otpornost na smrzavanje.

Gnojivo sadrži:

Bor Fosfor Kalij Mangan
0,1% 15% 20% 0,1%

Preporuka za primjenu

Sredstvo se smije miješati s uobičajenim fitofarmaceutskim pripravcima, osim sa preparatima koji imaju alkalnu reakciju. Sredstva koja sadrže kalcij i cink potrebno je izbjegavati kod miješanja.

Oligogreen

Ogigogreen je mineralno gnojivo koje se preporuča upotrijebiti ukoliko je biljka bila izložena stresu. Također, njegova primjena pridonosi povećanju prinosa.

Gnojivo sadrži:

Bor Željezo Bakar Mangan Cink
0,5% 2% 1% 4% 3%

Preporuka za primjenu

Nije dozvoljeno miješanje sa jako kiselim proizvodima.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.