Tunel prekriven agrilom
Tunel prekriven agrilom
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Zaštita povrća od hladnoće i mraza pomoću agrila

Zima nam je kalendarski nastupila, iako još uvijek nije pokazala svoju pravu stranu. Temperature su još uvijek nešto iznad prosjeka, no većina vrtlara se susrela s jutarnji mrazevima i oštećenim biljčicama.

Povrće i cvijeće koje je posađeno ili posijano u kasnijim jesenskim rokovima kada je temperatura bila iznadprosječno topla kako na kontinentu, tako i na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije do sada je već izraslo i preporučuje se zaštita agrotekstilom (agrilom) kako bi izbjegli oštećenja nastala niskom temperaturom i mrazom.

Agril

Agril (agrotekstilna folija) vrlo je važna u proizvodnji povrća kada temperature još nisu konstantne i postoji opasnost od naglog pada temperature i mraza. Izrađuje se od polipropilenskih vlakana te je vrlo porozna jer sadrži mnogo mikropora. Vlakna su fine i tanke strukture pa tvore tzv. „paučinastu“ prevlaku koja osigurava cirkulaciju zraka i propusnost svjetla.

Vrlo je otporna i može se koristiti nekoliko sezona.

Kod pravilnog korištenja i održavanja, ova folija se može ponovno upotrijebiti druge i treće sezone.

Postavljanje je vrlo jednostavno, na manjim površinama najčešće se postavlja ručno, dok na velike površine postavlja se pomoću mehanizacije. Učvršćuje se tankim slojem tla koji se pomoću motike ili motokultivatora nanese na po rubnim dijelovima. Koliko ćete jako zategnuti agril ovisi o fazi uzgoja biljke. Ako će folija biti na površini samo dok traje klijanje i nicanje, tada je foliju potrebno jače zategnuti. Rubove agrotekstila potrebno je malo popustiti ako će folija biti prisutna duži period, na ovaj način osigurava se prostor za normalan rast u visinu.

Agril

Ometa li agril rast biljaka?

Agril ne ometa rast biljka, a ima niz prednosti te se preporučuje kako bi se:

  • Smanjile temperaturne oscilacije unutar biljaka i stvorila ujednačena mikroklima,
  • Smanjio rast korova te samim time upotreba SZB
  • Spriječilo isušivanje tla jakim strujanjem zraka.

Osim svega navedenog, agril pozitivno djeluje na proljetni porast biljaka.

Kiša koja pada prolazi kroz agril i raspodjela vode je ujednačena. Tijekom sunčanih dana preporučuje se povremeno provjetravanje i raskrivanje gredice kako bi se spriječio poparen izgled biljaka ili previsoka vlaga koja potiče nastanak bolesti. Dovoljno je da se samo prednja i stražnja strana otkriju (kod tunela).

Na tržištu se najčešće može naći agril težine 19 g i 30 g, no ima i onih tanjih 17 grama.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.