Plamenjača luka
Plamenjača luka
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Zaštita luka od plamenjače

Plamenjača luka najštetnije je oboljenje luka i najčešće se pojavljuje u malim vrtovima. Gljiva parazitira na velikom broju vrsta iz roda Allium. Razvija se u uvjetima visoke vlažnosti i umjerenih temperatura, baš kakve nam svibanj donosi.

Plamenjača luka (Peronospora destructor) rasprostranjena je na svim površinama gdje se luk uzgaja. Pripada u najštetnije bolesti luka kod nas. Štete koje napravi ovise o stupnju zaraženosti, no i najmanji stupanj zaraženosti napravi značajne štete. Najviše štete napravi na crnom luku, ali je njezina pojava zabilježena i na češnjaku te poriluku.

Štete

Plamenjača luka radi štete na dva načina. Prvo tijekom vegetacije uništava lisnu masu što se direktno odražava na visinu prinosa, a zatim u skladištu dovodi do propadanja zaraženih glavica. Najčešće se prenosi zaraženim lučicama iz kojih se micelij širi u list. Listovi su svjetlije boje i savinuti, a kod velikih zaraza lome se i vise prema tlu. Biljke koje niču iz zaraženih lučica ostaju patuljaste.

Tijekom svibnja u usjevu se mogu uočiti žarišta, listovi budu svjetliji, a biljke zaostaju u rastu. U uvjetima visoke vlažnosti i povišene temperature na lišću se uočavaju sivo-ljubičaste prevlake koju čine konidiofore sa konidijama. Tkivo nekrotizira pa nastaju pjege koje se šire od od vrha prema osnovi lišća. Takvo lišće se kasnije osuši.

Na suho lišće može se naseliti gljiva Stemphylium botryosum koja stvara tamne konidije.

Simptomi plamenjače na listu

Životni ciklus

Gljiva prezimljava u obliku micelija u zaraženim lukovicama. Konidije se razvijaju tijekom noći kada je temperatura u rasponu 4-25 °C te visoka vlaga zraka. Optimalna temperatura za sporulaciju je 13 °C. Konidije raznosi vjetar te ostaju vitalne oko 4 dana, a za klijanje im je potrebna voda i temperatura od 1-28 °C. Za ostvarenje infekcije nije potrebna kiša ukoliko je prisutna rosa tijekom noći i jutra.

Suzbijanje

Da bi se zaraza plamenjačom što ranije uočila potrebno je svakih 7 dana pogledati usjev. Preventivne mjere odnose se na uništavanje zaraženih biljaka, sadnju zdravog sadnog materijala te poštivanju plodoreda.

Od kemijskih sredstava preporučujem korištenje sljedećih fungicida.

AKTIVNA TVAR SREDSTVO KONCENTRACIJA/DOZA
mankoceb + benalaksil-M Fantic M 2,0 - 2,5 kg/ha
propamokarb Proplant 3 l/ha
mankozeb + dimetomorf Acrobat MZ WG 2,5 kg /ha
al.fosetil Aliette Flash 2 kg/ha, uz utrošak 1000 l vode/ha
benalaksil + bakar Galben C 5,0 kg/ha
azoksistrobin Ortiva 0,8 -1,0 l/ha, utrošak vode 300-600 l/ha
azoksistrobin Quadris 1,0 l/ha

Obavezan je dodatak sredstva za poboljšanje prijanjanja poput Silwet L-77.

Prije svake upotrebe sredstva za zaštitu bilja, uvijek pročitajte etiketu i informaciju o sredstvu.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.