Krumpirova zlatica
Krumpirova zlatica
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Velike štete od krumpirove zlatice na patlidžanu

Krumpirova zlatica vrlo je plodan i proždrljiv štetnik koji najčešće napada krumpir, rajčicu i patlidžan.

Krumpirova zlatica (lat. Leptinotarsa decemlineata) najznačajniji je štetnik koji se uglavnom javlja na krumpiru i patlidžanu u toku vegetacije.

Odrasli oblik (imago)

Obilaskom terena i pregledom površina na kojima su posađeni patlidžani utvrđena je velika populacija druge generacije krumpirove zlatice, objavila je Savjetodavna služba na svojim stranicama.

Krumpirova zlatica potječe iz Colorada gdje se hranila divljim pomoćnicama, no kada su doseljenici donijeli krumpir u Colorado, krumpirova zlatica je postala najvažniji štetnik krumpira i vrlo brzo se širila. Razlog zašto napada i patlidžan je taj što patlidžan i krumpir pripadaju istoj porodici pomoćnica (Solanaceae).

Biologija krumpirove zlatice

Krumpirova zlatica u našim uvjetima razvija 2 generacije i u pravilu je napad prve generacije jači i važniji. Prezimi kao odrasli oblik u tlu. Na površinu izlaze u travnju ili svibnju kada temperatura tla bude 14-15 °C. Tijekom zime mnogo ih ugine zbog gljivice Beauveria bassiana koja se vrlo često nalazi na težim i vlažnim tlima. Visoka temperatura zraka pogoduje intenzivnijoj ishrani i bržem odlaganju jaja na naličje lista. Razvoj jaja traje 5-16 dana, a razvoj ličinki 14-22 dana. Prema podacima iz literature jedna jedinka zlatice pri temperaturi od 16°C proždre oko 260 mm2 lisne mase, pri temperaturi od 21 proždre oko 430 mm2 a pri temperaturi od 25°C oko 800 mm2, dok svaka zlatica za života proždre oko 120 cm2 lisne mase.

Ličinke krumpirove zlatice na listu patlidžana

Štete na patlidžanu

Odrasle zlatice druge generacije hrane se lišćem patlidžana u vidu nepravilnih rupa i grizotina te u vrlo kratkom vremenu mogu poptuno obrstiti cijelo lišće. Hrane se i sa plodovima gdje izgrizaju pokožicu i meso pa takvi plodovi nemaju tržišnu vrijednost. Zbog vrlo velike proždrljivosti, krumpirove zlatice mogu prouzročiti potpunu defolijaciju biljaka, pa na polju ostanu samo stabljike i žile lista, što znatno umanjuje prinos.

Štete na listu patlidžana

Jaja krumpirove zlatice na naličju lista

Kako se boriti sa krumpirovom zlaticom?

Redoviti pregled biljaka ključan je za pravovremeno suzbijanje. Odstranjivanje jaja krumpirove zlatice sa listova najbolja je preventivna mjera na manjim površinama. Mehaničko skupljanje odraslih oblika efikasno je u ekološkoj proizvodnji i na manjim površinama. No, krumpirova zlatica se najčešće suzbija kemijskim putem, pri čemu je sve veći problem rezistentnost štetnika na insekticid. Krumpirovu zlaticu potrebno je suzbiti u stadiju ličinke koja je najosjetljivija na insekticide. Prag odlučivanja za suzbijanje zlatice je kada 30-50% ličinki izađe iz jaja ili kada se na svakom busu nađe više od 10 ličinki.

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje krumpirove zlatice u patlidžanu:

Sredstvo Aktivna tvar
Alverde metaflumizon
Dali imidakloprid
Karate Zeon lambda cihalotrin
Match 050 EC lufenuron
Deca 25 EC deltametrin
Novodor 3% B.t.t. (Mikrobiološki insekticid)
Neemazal T/S biološki insekticid (Azadirachta indica)

Sredstva treba primjenjivati uvažavajući pri tome sva ograničenja i principe održive uporabe pesticida.

Kako se riješiti krumpirove zlatice

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.