D. Marjanović, mag.ing.agr.

Odvoz prazne ambalaže SZB

Obavijest preuzeta sa savjetodavna.hr

Sve poljoprivrednike sa područja Zagrebačke županije obavještavamo da se vrši odvoz prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja.

Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14) , u čl. 20. Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, u stavaku (4) piše: „ Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom“ .

Termin sakupljanja prazne ambalaže je prema rasporedu:

Lokacija Adresa Mjesto Datum Vrijeme
Parkiralište gradskog stadiona Celine 8 Vrbovec 11.09.2019. 8.00 – 11.00
Sajmište u Dubravi Radnička ulica bb Dubrava Vrbovečka 12.09.2019. 8.00 – 11.00
Poljoapoteka Jakopović Lipovec Lonjski 17 Lipovec Lonjski, Kloštar Ivanić 13.09.2019. 8.00 – 11.00
Cipro d.o.o. Josipa Predavca 10 Dugo Selo 16.09.2019. 8.00 – 10.00
Sajmište Pisarovina Karlovačka 8A Pisarovina 16.09.2019. 11.30 – 13.30
Ispred Ureda Hrvatsko-poljoprivredne-šumarske savjetodavne službe Stara cesta 14 Vukovina 19.09.2019. 8.00 – 10.00
DVD Odranski Obrež (plato ispred) Obreška cesta 119 Odranski Obrež 19.09.2019. 10.30 – 12.00
Poljoapoteka Papiga Črećan 10 b Sv. Ivan Zelina 20.09.2019. 8.00 – 11.00
Veterinarska ambulanta u Belovaru Varaždinska 55 Bjelovar 20.09.2019. 11.30 – 12.30
Poljoprivredna apoteka Agromarket „Poljoprivredna stanica“ Zrinski Frankopana 12 Jastrebarsko 26.09.2019. 8.00 – 10.00
Penić-promet Krašić 96 Krašić 26.09.2019. 10.30 – 12.00
Agronom d.o.o. Ulica 65. bataljuna ZNG 48 Ivanić Grad 27.09.2019. 8.00 – 11.00

Važna informacija poljoprivrednicima je da se:

  1. Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena! Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

  2. Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen. Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama.

Akcija “Prateći list” namijenjena je svima koji proizvode za tržište i ulaze u sustav PDV-a, a imaju ambalaže navedenih proizvođača koje su dužni zbrinuti na zakonom propisani način. Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti prateći list. Na taj način pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) imaju dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list pravne osobe su dužne pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prilikom obilaska terena.

Ambalaža koja se skuplja mora biti:

  • prazna (ovaj projekt ne pokriva skupljanje/zbrinjavanje neiskorištenih proizvoda)
  • pravilno isprana (prema detaljima iz brošure udruge CROCPA)
  • od navedenih tvrtki članova CROCPA EKO MODELA. Molimo Vas da ne vraćate ambalažu drugih tvrtki jer tvrtka C.I.A.K. neće za nju ovjeravati prateće listove.
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.