Trešnja
Trešnja
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Podloge za uzgoj trešanja

Republika Hrvatska ima sve predispozicije za uspješan intenzivan uzgoj trešanja te razvijeno tržište posebno u vrijeme turističke sezone. Za uvođenje suvremene tehnologije nužno je podizanje nasada trešanja na slabo bujnim ili patuljastim podlogama

Kao podloge za trešnju kod nas su zastupljene generativne, ali i vegetativne podloge. Generativno se trešnja razmnožava sjemenjacima divlje trešnje vrapčare, mahaleba (rašeljka) i obične višnje.

GENERATIVNE PODLOGE

 1. Divlja trešnja (Prunus avium) - jako je bujna podloga i dobro podudarna s plemenitim sortama trešnje. Stabla cijepljena na ovu podlogu redovito rađaju i dugovječna su.

 2. Rašeljka (Prunus mahaleb) - kao podloga koristi se na laganim, propusnim, kamenitim, suhim i vapnenim tlima. Ne podnosi teška tla, visoku razinu podzemnih voda, zadržavanje vode u tlu ni obilne kiše. Otpornija je na smrzavanje od divlje trešnje. Osjetljiva je na virus šarke. Nije podudarna s nekim sortama trešnje. Kraćeg je životnog vijeka. Prvih 5 godina potiče jaču bujnost od divlje trešnje (što je dobro), a nakon toga se izjednačava. Stabla cijepljena na ovu podlogu bolje podnose sušu, ranije prorode, ali su kraćeg životnog vijeka od stabala na divljoj trešnji.

 3. Obična višnja (Prunus cerasus) - kao podloga koristi se u područjima s oštrijom klimom i na većim nadmorskim visinama. Jake je do srednje jake bujnosti. Trešnja cijepljena na podlozi višnje ima slabiju podudarnost.

 4. Divlja stepska višnja (Prunus fruticosa) - iz ove višnje proizašle su mnoge kulturne sorte.. Kao divlja raste po cijeloj Europi. Žbunastog je oblika i dostiže visinu do 1,5 m. Ova višnja razvija mnoge izdanke. Plod joj je slabe kvalitete. Stepska višnja je otporna prema suši i zimskim mrazevima, zato je i interesantna u oplemenjivanju. Nije podudarna sa svim sortama plemenite višnje.

 5. Sjemenjaci plemenitih sorata

VEGETATIVNE PODLOGE

 1. Mazzard F 12/1 – standard, selekcija Prunus avium, srednje bujna do bujna. Slabo se koristi je razvija bujna stabla. Dobre je podudarnosti s plemenitim sortama trešnje. Srednje je otporna na niske temperature. Osjetljiva je na rak korijena (A. tumefaciens), viruse, asfiksiju korijena, karbonate i umornost tla.

 2. St. Lucie 64 – selekcija P. mahaleb, 10 do 20 % manja bujnost od Mazzarda, ranija i visoka rodnost.

 3. CAB – selekcija P. cerasus. Klonovi CAB 11E i CAB 6P, 70 do 80 % bujnosti Mazzarda, razvijaju korjenove izdanke.

 4. Weiroot – selekcija P. cerasus; klonovi: W158-slabo bujna; Weiroot 53 i 72- patuljaste; nepovoljno djeluju na dozrijevanje, potrebna armatura.

 5. Edabriz – selekcija P. cerasus; kompatibilnija od ostalih Cerasus selekcija, 50 do 80 % manja bujnost od F 12/1

 6. Ma x Ma – hibrid Mahaleb x Mazzard, klonovi: MxM 14 i 97, srednje bujne. Dobre je podudarnosti sa sortama te postiže rani početak rodnosti. Na toj podlozi trešnje rastu kao polupatuljaste voćke.

 7. Colt – hibrid, nastala križanjem P. avium x P.pseudocerasus. Vrlo je rasprostranjena podloga u svijetu. Srednje je bujnosti (15 do 20% slabije od sjemenjaka). Osjetljiva je na sušu, ali i na mraz. Ranije prorodi i zori, daje krupnije plodove nego sjemenjak. Podudarna je sa svim plemenitim sortama trešnje.

 8. Gisela – Radi se o seriji podloga nastalih u Njemačkoj (Giessen), križanjem vrsta Prunus i njihovih međuvrsnih hibrida. Razvijeno je više klonova: Gisela 1, 4, 5, 10 i druge. To su podloge slabije bujnosti, koje služe za podizanje gustih nasada trešnje, a sorte cijepljene na te podloge rano ulaze u produktivnu dob, te ubrzo postižu redovnu i obilnu rodnost. Najčešće korištena podloga je

 9. Gisela 5 (P. cerasus x P. canescens) na kojoj sorte formiraju stabla za čak 50% slabiju bujnost u odnosu na sjemenjak rašeljke (P. mahaleb). Razvija korijen u površinskom sloju tla te traži armaturu. Plemenite sorte cijepljene na ovu podlogu rano ulaze u stadij rodnosti i daju kvalitetne i visoke prirode. Nije kompatibilna s dosta sorata trešnje i ima izraženo pojačano lučenje smole. Poželjna je za uzgoj na nešto kiselijim tlima gdje je pH ispod 7 i daje nešto bolji prirod u odnosu na druge slabo bujne podloge za trešnju. Sadnice trešanja cijepljene na ovoj podlozi imaju nešto višu cijenu, što je i opravdano jer već druge godine po sadnji se na njima mogu vidjeti plodovi.

Još iz iste kategorije:
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.